Få aktioner giver tid til oplysende indsatser

Foto: Anders Dall