Byggeri i fuld gang: – Vi kommer til at larme lidt

PR-foto
PR-foto

Hofor er gået i gang med selve byggeriet af det nye vandværk ved Thorsbro.

Over sommeren har de blandt andet fjernet og genbrugt nogle bygninger og revet dele af det gamle værk ned, og nu kan selve byggeriet af det nye værk gå igang.

For folk, der færdes i området, kommer det til at betyde øget trafik på Køgevej: Selve skurbyen er etableret på Køgevej 300, så trafikken til byggepladsen kommer kun til at køre via Køgevej.

Fra uge 44-46 vil der blive vibreret spuns ned i jorden og etableret jordankre, hvilket betyder, at der vil være støj og vibrationer. Arbejdet vil foregå i dagtimerne og vil vare 2-3 dage.

Når byggepladsen er etableret, skal vi udgrave og støbe fundamentet til det nye værk. Dette arbejde vil foregå frem til juni 2021. Herefter vil skallen blive opført og stå klar oktober 2021. Når bygningen er godt på vej, skal indmaden også placeres. Denne del af arbejdet vil være mere 'usynligt'.

Hofor skriver, at de ikke kan undgå at larme og støve, når de arbejder.

– Vi kan ikke undgå, at det larmer og støver, når vi arbejder, men det er vigtigt for os, at vores projekt ikke kommer til at være til unødig gene for omgivelser og naboer, fortæller projektleder for HOFOR, Peter Kleis.

Det gamle vandværk har produceret vand siden 1908, og byggeriet vil foregå de kommende år, så værket fra 2023 vil stå klar til at levere blødere til hovedstadsområdet.

Hofor forlader byggepladsen i 2024, hvorefter området bliver retableret til park.

På Køgevej i Ishøj gik byggeriet af det nye vandværk i gang i uge 41. Siden kontraktunderskrivelsen med entreprenørerne i slutningen af august har HOFOR, rådgivere og entreprenører mødtes hver tirsdag for i fællesskab at optimere og justere projektet. Formålet med projektoptimeringen har dels været at styrke samarbejdet og dels at undersøge mulighederne for at gøre noget smartere, nemmere, hurtigere eller billigere.

Det første der skal ske på byggegrunden er, at der skal etableres såkaldte testankre i jorden. Under det nye værk vil der i alt komme til at være 90 jordankre, som skal være med til at sikre bygningen, hvis grundvandet skulle stige. Når ankrene er etableret, skal selve skallen til det nye vandværk bygges. Det er entreprenørfirmaet, LM Byg A/S, der står for den del.