Navneændring: – Det er borgernes hjem

En enig kommunalbestyrelse i Hvidovre har stemt for et forslag om, at byens plejecentre skifter navn til plejehjem. Med navne signalerer vi meget, og det er der, borgerne bor, lød argumenterne fra Lisa Skov (UP), som stillede forslaget på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde

SF, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige er blevet enige om aftalen om det kommende års budget i Hvidovre.
Foto: Robert Hendel

Det skal hedde plejehjem, fordi det er et sted, hvor borgerne bor. Sådan lød det, da løsgængeren Lisa Skov (UP) på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde foreslog, at Hvidovres plejecentre skal hedde plejehjem.

– Vi har for nylig haft en sag med en navngivning på en daginstitution og i dialogen heromkring fandt jeg ud af, hvor meget navne faktisk betyder, lød det på mødet, der fandt sted den 21. december.

Derfor brugte Lisa Skov sit sin sidste mulighed for at forsøge at sætte sit aftryk på kommunalpolitik i Hvidovre i denne omgang.

– Vi skal behandle folk med værdighed. Så mit forslag er simpelthen, at vi laver en navneforandring, så det kommer til at hedde plejehjem, for det er borgernes hjem, det er ikke en institution, sagde hun blandt andet.

Forslaget fra løsgængeren mødte stor opbakning i salen. Især Kenneth F. Christensen (S) udtrykte stor ros til Lisa Skovs ide.

– I Socialdemokratiet synes vi, at det er et rigtig godt forslag. Vi synes, at det er så godt et forslag, så vi egentlig godt kan være ærgerlige over ikke at være dem, der er kommet først med forslaget, sagde han på vegne af den socialdemokratiske gruppe.

I efteråret havde partiet ifølge Kenneth F. Christensen emnet oppe at vende, men det blev besluttet at droppe forslaget, fordi det ville blive betragtet som valgsnak.

– Men det betyder så også, at vi synes, at det er et rigtig godt forslag, der er kommet fra Lisa Skov. Tak for det. Vi omfavner det, vi knuser det, vi elsker det, og vi stemmer for, sagde han.

Også Dansk Folkeparti og Enhedslisten udtrykte stor opbakning til forslaget. Det samme gjorde Hvidovrelisten og SF, der dog helst så, at forslaget blev behandlet i et af de politiske udvalg først.

– Så derfor er det måske en rigtig godt ide lige at sende det tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget og så lige være sikre på, at det også er noget, som de mennesker, som bor der, synes er en god ide, lød det fra Kristina Young (H).

De øvrige 16 medlemmer af kommunalbestyrelsen mente dog, at det var noget, som politikerne var i stand til at beslutte selv, og det valgte de to partier at acceptere.

Ifølge forslaget vil udgiften til navneændringen koste omkring 200.000 kroner, som Lisa Skov mener, at kommunekassen kan finansiere. Hun var dog primært glad for den store opbakning til forslaget

– Det viser jo også, at det, der engang imellem kan synes som små ting, også er store ting og har stor værdi, lød det fra Lisa Skov.

Hvorfor det er kommet til at hedde plejecentre, forsøgte Borgmester Helle Adelborg (S) at kaste et lys over på sit sidste møde i kommunalbestyrelsen som mødeleder i denne omgang.

– Det startede med alderdomshjem ude på Gammel Køge Landevej. Da Strandmarkshave blev bygget, kom det til at hedde plejehjem. Når centrene kom (ind navnet, red.), er det min overbevisning, at det gjorde det, fordi der var andet end pleje på hjemmet, sagde hun.

I dag er de andre ting flyttet ud igen.

– Det har vi ovre i Sundhedscentret, så det er folks hjem. Min egen overbevisning er er også, at det er borgernes hjem, og derfor skal det hedde plejehjem, sagde Helle Adelborg.

Hun mener ikke, at det nødvendigvis kommer til at koste 200.000 at ændre navn fra plejecenter til plejehjem.

– Vi ved godt, at der er noget brevpapir, så det tænker jeg, at vi må forsøge at finde inden for egne områder, og ellers er jeg villig til, at vi må se på det i budgetforligsgruppen, når vi kommer ind i næste år. Der må findes en løsning, for det lyder som om, at alle er enige, og så kan der også findes en løsning på det, lød det fra Helle Adelborg, inden partierne stemte om forslaget.

Her konstaterede Helle Adelborg, at samtlige partier stemte for, og dermed bliver ordet plejecenter skiftet ud med plejehjem i Hvidovre.