Hvidovre skal være firstmover på klima og grøn energi

Af Maria Durhuus (S), folketingsmedlem valgt i Hvidovrekredsen

Maria Durhuus kommer fra Hvidovre og blev den 1. november 2022 valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds.

Foto: Marie Hald

I udkanten af Hvidovre finder man Avedøreværket, eller Ørstedværket som det officielt hedder. På en måde er det et vartegn for Hvidovre: Ved synet af Ørstedværket enten om man kommer til lands til vands eller fra luften, så ved en hver, der bor i Hvidovre, at nu er man ved at være hjemme.

Men Ørstedværket er mere end et vartegn og en varmekilde til borgerne i Hvidovre. Det er en partner, vi i højere grad skal tænke ind, når vi står overfor store udviklingsprojekter både lokalt og nationalt.

En overdækning af Amagermotorvejen kalder på lokal forankring, stærke partnerskaber og ambitioner indenfor klima og grøn energi, og Hvidovre skal være firstmover.

Hvidovre er støjplaget fra alle sider, og med idéen om at der skal placeres solceller på en ønsket overdækning af Amagermotorvejen i forbindelse med den kommende udvidelse, er det et vigtigt perspektiv at tænke Ørstedværket ind i et partnerskab for at sikre den nyeste viden, men også for at sikre at Hvidovre på den måde kan blive bannerfører både nationalt og internationalt.

I et notat fra Hvidovre kommune kan man se at strækningen på Amagermotorvejen, der kan overdækkes, er på ca. 7 kilometer, men vil kunne opbevare et solcelleareal på 360.000 m2. Det betyder også el til 50.000 borgere.

Det vil sige, at udover støjreduktion og den sundhedsforebyggende dagsorden, der ligger i støjreduktionen fra de 130.000 biler, der hver dag passerer igennem Hvidovre Kommune, så kunne vi i Hvidovre være med til at spille aktivt ind i den ambitiøse klimadagsorden, der ligger foran os både nationalt og internationalt.

Et lokalt forankret partnerskab med en så innovativ lokal forankret medspiller som Ørstedværket, vil på den måde kunne få den nyeste specialviden implementeret, og gjort den anvendelig i en vigtig klima- og sundhedsøkonomisk dagsorden, men det vil ligeledes kunne genere et finansieringsbidrag, der ifølge Hvidovre kommunes beregninger vil være imellem 36-216 millioner kroner per år afhængigt af udsving i elpriserne.

Som lokalt folketingsmedlem ser jeg det som essentielt, at vi her arbejder tæt sammen, borgere, kommune, region og regering for sammen at kunne løfte problemstillingen om støj, sundhedspåvirkning og forebyggelse. Det giver de bedste løsninger og de bedste resultat.

Støj er noget vi skal tale om, for støj er en risikofaktor for både sundhed og trivsel. Jeg tror, at stærke partnerskaber er vejen frem.