Debat: Børn og unge fra misbrugshjem risikerer at stå uden gratis terapi-tilbud

Af Jann Sjursen, Konstitueret landsleder i TUBA

Jann Sjursen er ansat som konstitueret leder af TUBA.

Jann Sjursen er ansat som konstitueret leder af TUBA.

I Hvidovre Kommune risikerer TUBA at miste det kommunale tilskud, som ellers med succes sender børn og unge år fra misbrugshjem i aldersgruppen 14-35 i terapeutisk behandling. Det drejer sig konkret om et tilskud på 555.000 kroner årligt, som kan oversættes til cirka 32 behandlingspladser.

Besparelsen er særligt bekymrende, fordi vi kan se, at TUBAs indsats overfor kommunens unge gør en væsentlig forskel.

De unge, som benytter sig af TUBAs tilbud, kommer med det, man kan kalde et ”bredspektret symptombillede”. Det betyder, at der kan være mange senfølger i forbindelse med at vokse op i et hjem med misbrug – som for eksempel angst, selvværdsproblemer, PTSD-symptomer, depression m.m. Disse følger kommer blandt andet af at have oplevet omsorgssvigt og vold.

Hvis man kigger på tallene for de unge, der henvendte sig til TUBA i 2021, behøver man ikke meget mere for at forstå alvoren af situationen. 64 procent af de unge oplyser, at de har oplevet psykisk vold i deres opvækst, 45 procent har oplevet fysisk vold, 27 procent har været udsat for seksuelle krænkelser i opvæksten, og 14 procent oplyser, at de har forsøgt selvmord på et tidspunkt i deres liv.

Med andre ord kræver det et specialiseret tilbud som TUBAs at kunne håndtere alle disse problemstillinger med et holdbart resultat til følge. Og TUBA har gode resultater. Baseret på svar givet af 10.121 unge, der har gennemført et forløb i TUBA, viser blandt andet, at 96 procent af de unge, at de har fået den hjælp, de havde brug for, 93% er blevet bedre til at håndtere deres udfordringer, 90% har fået det væsentligt bedre med sig selv, mens 72% svarer, at de føler sig bedre rustet til skole, uddannelse og job

Desuden bakkes tallene op af Aarhus Universitets forskningsprojekt, der har sammenlignet 179 unge mellem 25 og 35 år, som fik behandling med det samme i TUBA, med 179 unge, der måtte vente et år på behandling i TUBA.

Det fremgår af forskningsprojektet, at TUBAs specialiserede behandling virker, og at den ikke kan erstattes af anden terapeutisk behandling.

Sundhedsstyrelsen skønner, at op mod 122.000 børn og unge mellem 0 – 18 år lever i familier med misbrugsproblemer i Danmark. Det svarer til cirka to elever i hver skoleklasse. På landsplan har 30 procent af de børn og unge en forhøjet risiko for selv at ende i misbrug.

TUBA arbejder for, at dette mønster ikke gentager sig.

En behandlingsplads i TUBA koster cirka 17.000 kroner. Til sammenligning bruger Danmark 110 milliarder årligt på psykisk syge og afledte konsekvenser af psykisk sygdom. Tilskuddet til TUBA er derfor kun en lille del af det beløb, som psykisk sygdom koster samfundet.

TUBA har derfor brug for varig økonomisk støtte for at kunne blive ved med at hjælpe børn og unge til et bedre liv. Derfor håber vi inderligt, at man i Hvidovre Kommune vil kæmpe for vores sag og berettigelse på ungeområdet.

Hver en krone gør en stor forskel for de mange børn og unge. Økonomisk og menneskeligt. Nu og på længere sigt.