Arbejder videre med overdækningsløsninger af motorvej

Vejdirektoratet har en udvidelse af Amagermotorvejen på tegnebrættet, men Hvidovre Kommune ser gerne, at beslutningen om udvidelsen udsættes, så det kan undersøges, hvordan overdækningsløsninger kan integreres med motorvejen. Det fortalte borgmester Anders Wolf Andresen til kommunes nytårskur på Risbjerggaard.

Trafikstøj fra motorvejene er et stort problem for borgerne i Hvidovre Kommune

Foto: Robert Hendel

Støj dræber og i Hvidovre er flere tusinde borgere plaget af støj fra befærdede motorveje, der gennemskærer kommunen.

I efteråret viste beregninger, som Hvidovre Kommune har fået udført af KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark, at den foreslåede overdækning af Amagermotorvejen kan reducere antallet af støjplagede boliger med flere tusinde boliger.

Og da Hvidovre Kommune tidligere på måneden inviterede erhvervslivet til nytårskur på Risbjerggaard fortalte borgmester Anders Wolf Andresen (SF), at kommunen fortsat arbejder videre med planerne om at finde overdækningsmuligheder af Amagermotorvejen.

– Vi har gang i en række større udviklingsprojekter, som selvfølgelig vil fortsætte i 2023 – og længere endnu, sagde Anders Wolf Andresen med henvisning til arbejdet med at få overdækket Amagermotorvejen og Kalvebodbroerne med solcelleanlæg.

– Vi har allerede fået lavet et lovende skitseprojekt, der viser, at en fuld overdækning af motorvejen på en syv kilometer lang strækning vil reducere antallet af støjplagede boliger i Hvidovre med ca. 4.500. Det er altså mange borgere, der vil få minimeret støjen i deres hverdag. Samtidig kan vi bidrage til den grønne omstilling, hvis vi overdækker den med solceller, hvis energi samtidig kan være med til at dække noget af udgiften, fortalte borgmesteren til nytårskuren.

I de beregninger, som Hvidovre Kommune har fået foretaget, lyder vurderingen desuden, at en overdækning med solceller kan generere 72 megawatt grøn energi om året. Det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug og er altså nok til at dække næsten alle indbyggere i Hvidovre og dermed bidrage til at betale for overdækningen.

Ønsker beslutning udsat

Beregningerne viser, at de samlede estimerede anlægsomkostninger for en overdækning med solceller lyder på 2,25 milliarder kroner, hvis hele strækningen bliver overdækket.

– Det er en betydelig udgift, og derfor håber vi nu, at vi kan få udsat beslutningen om at gå i gang med at få projekteret udvidelsen af Amagermotorvejen i to år, så det kan undersøges, hvordan en overdækningsløsning kan integreres med motorvejen, og hvordan den kan blive finansieret, lød det fra borgmester Anders Wolf Andresen fra scenen til Hvidovre Kommunes nytårskur.