Uvildige taksatorer skal afgøre værditab

Holbæk og Odsherred Kommuner og Vattenfall har strikket sin egen værditabsordning sammen. Men de kommende møllenabler på Lammefjorden er helst fri.

Foto: Ole Brandt

To uvildige taksatorer skal gøre op, hvad naboerne til de kommende kæmpevindmøller ved Hagesholm på Lammefjorden kan få udbetalt i erstatninger for værditab på deres ejendomme.

De to taksatorer indgår i en "hjemmestrikket" udgave af den nye statslige værditabsordning for vindmøllenaboer. Holbæk og Odsherred Kommuner og energiuselskabet Vattenfall har måtte udtænke deres eget systenm, efter at Vattenfall har sagt ja til, at ordningen også skal gælde for møllenaboerne på Lammefjorden, selvom de egentlig ikke har krav på det. Den statslige ordning gælder nemlig kun for mølleprojekter, hvor der er offenliggjort en miljørapport efter 1. marts i år, og Holbæk og Odsherred Kommuner var et par måneder tidligere ude.

De to kommuner kan ikke bruge de særlige taksations-kommissioner, som statens forlængede arm, Energinet.dk, benytter sig af.

– Derfor har vi truffet aftaler med henholdsvis formanden for en taksationskommission i Jylland og en ejendomsmægler på Sjælland, som samtidig er en erfaren taksator, oplyste Anders Asmind, teknisk direktør i Holbæk Kommune, på debatmødet om møllerlokalplanen onsdag i Hagested Forsamlingshus.

– Vi vil eksproprieres

Naboer, der bor inden for en afstand af møllerne på seks gange møllehøjden (det vil sige 762 meter) behøver ikke at melde sig til ordningen. De vil automatisk blive kontaktet af mølleejeren Vattenfall. Men hvis man bor længere væk fra møllerne, skal man selv kontakte en af de to kommuner, for at komme med i ordningen. Det skal ske seneste 27. okotber – samme dag, som fristen for indsigelser mod lokalplanforslaget udløber, oplyste Anders Asmind.

Det koster 4.000 kr. at melde sig til ordningen (ligesom i den officielle ordning). Hvis taksationsfolkene mener, man ikke har lidt tab på ejendommen, mister man de 4.000 kr.

Men i hvert fald blandt deltagerne i mødet onsdag var der ingen særlig interesse for værditabsordningen.

Lone og Georg Nielsen sagde det sådan: – Hvad skal vi med erstatning, når vi skal leve med generne fra vindmøllerne? Vi ønsker, at vores ejendom bliver eksproprieret.

Søren Hansen havde kontaktet en ejendomsmægler, som forudser at han vil blive stavnsbundet til sin ejendom på Grevingevej 3, seks kilometer fra møllerne, resten af livet. Den vil blive usælgelig.