Unges mening om eget liv sat på pause

Succesfuldt projekt mod mistrivsel skal udbredes til hele landet

Unge må vente med at give indsatserne karakter

Foto: Thomas Olsen