Ulovlig ekspropriation af sti

Vejdirektoratet har underkendt Holbæk Kommunalbestyrelses beslutning om at ekspropriere stien på forpladsen foran ejendommen på Maglesøvej 6. Men der er fortsat sikret offentlig adgang i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser.Foto: Anders Ole Olsen
Vejdirektoratet har underkendt Holbæk Kommunalbestyrelses beslutning om at ekspropriere stien på forpladsen foran ejendommen på Maglesøvej 6. Men der er fortsat sikret offentlig adgang i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser.Foto: Anders Ole Olsen Fotograf : Anders Ole Olsen / Sjaellandske Medier.

Vejdirektoratet har underkendt Holbæk Kommunes ekspropriation af stien foran ejendommen ved Maglesø.

Den 10. april i år besluttede et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse at ekspropriere stien, der går foran ejendommen på Maglesøvej 6, som er det gamle traktørsted i Maglesø. Vejdirektortatet har i en afgørelse fra i går underkendt ekspropriationen.

Afgørelsen slår fast, at ekspropriationen ikke opfylder nødvendighedskravet. Ekspropriationen er ulovlig, hvis formålet kan opnås uden ekspropriation eller en mindre ekspropriation.

Selv om Vejdirektoratet ophæver kommunens afgørelse, vil der stadig være offentlig adgang til stien i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og derfor er ekspropriationen ikke nødnvendig.

Selv om stien altså forbliver en privatejet sti, kan den stadig benyttes af gående i samme omfang som hidtil.

Der er dog uenighed mellem ejerne af ejendommen og Holbæk Kommune om, hvor stort et område der er offentligt tilgængeligt.

Holbæk Kommunes formål med ekspropriationen var at sikre, at »offentligheden fortsat har uhindret adgang til stien og unikke landskabs- og naturoplevelser«. Kommunen har ved behandlingen af klagesagen også oplyst, at der ikke sker fysiske ændringer eller anlægsarbejder som følge af ekspropriationen.

Nels Hede Rohde, der sammen med sin kone, Line Hede Rohde, ejer Maglesøvej 6, er meget glad for afgørelsen, selv om Vejdirektoratet også slår fast, at der netop i kraft af naturbeskyttelsesloven er sikret offentlig adgang til stien.

Også Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere slået fast, at der skal være offentlig adgang.

– Det er en privat sti. Det er rigtigt, der er offentlig adgang. Men det er vores sti, og vi kan sætte retningslinjerne for, hvad der skal ske. Kommunen vil gerne have, der skal være offentlig adgang til hele forpladsen. Og hvis det var kommunens ejendom, ville den sandsynligvis lave en masse tiltag med at rydde, planere og forbedre, siger Nels Hede Rohde.

Der er fortsat flere uafklarede forhold i den årelange tvist mellem ejerne og kommunen. Nels Hede Rohde mener, at Holbæk Kommune udøver »personlig hetz« i sagen.

Formanden for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg John Harpøth (DF) har endnu ikke læst afgørelsen fra Vejdirektoratet, så den kan han ikke kommentere. Angående beskyldningen om personlig hetz siger John Harpøth:

– Jeg håber og mener, at kommunen behandler vores borgere ens, uanset om de er bistandsklienter, direktører eller hvad de end er.