Slut med Sommersang på Sjælland

Foto: Peter Andersen