S størst i Udby – V taber terræn

Foto: Lisbeth A. Rasmussen