Plan om boliger på Allerupgaard

Lokalplan: En lokalplan vil åbne for 13 rækkehuse, samtidig med at de bevaringsværdige bygninger bliver stående på Kalundborgvej 213.

Hvis det foreløbig forslag til en lokalplan vedtages, vil det betyde, at der kan opføres 13 rækkehuse på Allerupgaards grund, mens de eksisterende bygninger til stående til brug for en døgninstitution.

011221 HOL PC Nye rækkehuse
Allerupgaard, Kalundborgvej 213 , Det handler om, at den tidligere institution er solgt, og nu skal der laves en ny lokalplan, så der kan opføres 13 rækkehuse på grunden bagved, mens hovedbygning mod vejen bevares.
Foto: Per Christensen

Foto: Per Christensen