Nu falder der tvangsbøder i stisag

Foto: Peter Andersen, Morten D. Christensen
Stigs Bjergby. Sti strid. Loppestien for enden af Vestvejen. Foto: Peter Andersen
Stigs Bjergby. Sti strid. Loppestien for enden af Vestvejen. Foto: Peter Andersen Peter Andersen

1000 kroner om måneden.

Det er størrelsen på de såkaldte tvangsbøder, som Tibirg Landbrug ApS nu står til at skulle betale, fordi Holbæk Kommune vurderer, at selskabet ikke har levet op til kravet om at genetablere den oppløjede Loppestien ved Stigs Bjergby senest 30. juni.

Dagbladet Nordvestnyt kunne i sidste uge fortælle, at kommunen efter udløbet af fristen har besigtiget stedet og overfor anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi givet udtryk for, at man ikke anser Loppestien for genetableret i det omfang, som Retten i Holbæk ellers krævede i en dom fra begyndelsen af maj i år.

I sidste uge var det imidlertid uklart, hvad der skulle ske i sagen, men nu oplyser senioranklager Jens Berger, Midt- og Vestsjællands Politi, at man vil skride til inddrivelse af de månedlige tvangsbøder på 1000 kroner samt engangsbøden på 5000 kroner.

Den fik selskabet for ikke at have efterlevet Holbæk Kommunes påbud i 2016 om at bringe stien tilbage til dens beskaffenhed før oppløjningen i 2014.

– Kommunen har ud fra en faglig vurdering sagt, at der ikke er gjort nok for at efterleve dommen, og derfor vil den første tvangsbøde forfalde til betaling, siger Jens Berger til Nordvestnyt.

Han kan dog ikke svare på præcist, hvornår bøden udskrives.

Det er Rigspolitiets Administrativt Center Vest i Holstebro, der står for den administrative inddrivelse af bøder i hele landet.

Dommen fra Retten i Holbæk slog fast, at Tibirg Landbrug ApS skal genetablere Loppestien, der går fra Vestvejen ved Stigs Bjergby og frem til Svinninge Å i nærheden af Enghaven og Tornved Renseanlæg, med en »fast og farbar overflade«.

Som en del af dommen blev der stillet månedlige tvangsbøder i udsigt. Det er en bødeform, der har til formål at gennemtvinge det ønskede mål.

I forhold til Loppestien afhænger situationen nu af, om selskabet vælger at efterleve dommen til myndighedernes tilfredshed, eller om man vælger enten at betale bøderne eller undlade at betale.

– I første omgang er det Holbæk Kommune og inddrivelsescentret der vurderer, hvad der skal ske. Hvis ikke dommen efterleves, vil man typisk efter nogen tid vurdere, hvad man så vil gøre. Hvis tvangsbøder ikke virker efter hensigten, kan man gå i retten igen og eventuelt bede om at forhøje bøderne, siger Jens Berger til Nordvestnyt onsdag.

Holbæk Kommune har meddelt, at man ikke vil kommentere sagen på nuværende tidspunkt, og Tibirg Landbrug ApS har tidligere afvist helt at kommentere sagen overfor avisen.