Motorcyklist dræbt i voldsom ulykke

Motorcyklist dræbt i voldsom ulykke

Motorcyklist dræbt i voldsom ulykke

Foto: Lars Kimer