Krav til handicapadgang

For dårligt gående er det vigtigt med så kort afstand til indgang som muligt.