– Jeg ville gerne have haft andre unge – og voksne at tale med

Mangfoldighed: Der bliver nu sat fokus på mennesker, der tilhører LGBT+ og særligt de unge. 2. februar bliver der holdt et borgermøde om emnet.