Hvorfor gik det galt for Stestrup Skole?

Debat

Det er med stor irritation, jeg læser om en kommende lukning af Stestrup Skole. Jeg har selv for år tilbage været med i arbejdet med styrkelse af forholdene mellem idrætsforening, skole, børnegård og fritidsgården i Stestrup.

Der er flere forklaringer på, hvorfor det gik galt for Stestrup Skole.

Den første er, at Holbæk Kommune ikke har understøttet befolkningssammensætningen og -tilflytning i området, ved at undlade at tilskynde til eller udstykke i yderområderne, men alene har fokuseret på udstykning og byggeri i Holbæks nær- og byområde i sin iver for at tiltrække flere borgere. Et fokus vi ser ved det store prestigebyggeri af Holbæk Sportsby, byggeri på havneområdet m.m.

For det andet har man trukket renovering af skole og børnegården, samt fritidsgården og hallen i den grad, at børneforældrene har mistet tilliden til en fremtid i nærområdet. Resultatet er, at der ikke flytter børnefamilier til, og forældrene har nu fravalgt Stestrup Skole. Den negative spiral.

Desuden har skoleforvaltningen ikke reageret på dårlig ledelse i en periode.

Der er ikke arbejdet med forbedring af offentlige transportmuligheder i området med fokus mod Roskilde og København.

Området er ved at blive ”kvalt” af den manglende fremsynethed, helhedsbetragtning og rettidig omhu fra politisk hold.

Da forældregruppen for år tilbage præsenterede planer om en privatskole, lovede kommunens politikere at bibeholde kommuneskolen, (det var også op til et valg). Så skete der så bare ikke mere.

Kommunalbestyrelsen har sovet i timen ved ikke at understøtte på alle parametre.

Når jeg så læser Kommunens Planstrategi for 2024, med ovenstående i tankerne, må jeg krumme tæer. Flotte ord. Tag dog at komme til handling nu, inden I ”kvæler” flere lokalsamfund.

“Udvikling i by og land – herunder bosætning.

Vi bliver flere borgere i Holbæk Kommune, og der er boligudvikling i mange af vores lokalområder. Tilflytning giver dynamik med nye aktive mennesker og nye ideer. Holbæk Kommune skal være et godt sted at bo for alle – uanset om du foretrækker byens liv eller roen i landområderne. Der skal være servicefunktioner som skoler og dag-institutioner, der hvor nye borgere flytter til.

I mange lokalområder er der gang i boligudviklingen, men historien har vist os, at det ikke er en selvfølge, og det er til stadighed et indsatsområde. Vi vil arbejde for boligudvikling i hele Holbæk Kommune, og have særligt øje for de områder, hvor befolkningsudviklingen går den forkerte vej.

Vi er en geografisk stor kommune, og vi skal derfor til stadighed arbejde for at sikre en tæt sammenhæng, så der aldrig er noget der føles langt væk. Det være sig skole, kultur- og byliv eller natur og stilhed“.

Så kære kommunalbestyrelse:

Kom nu i gang, spring de flotte ord over, kom til handling og udvis rettidig omhu og prioriter langsigtet. Det er ikke nok blot at understøtte på et parameter.

En vælger.

Bill Sørensen

Konsul Beÿers Allé 28 4.th

Holbæk