Grøn og billigere fjernvarme i Jyderup

En ny varmepumpe ventes om nogle år at være klar ved Jyderup Varmeværk.

Kunderne hos Jyderup Varmeværk kan om to-fire år se frem til billigere varme, fordi varmeværket bliver opgraderet med varmepumpe, der producerer grøn fjernvarme.

Foto: Jens Wollesen

Efter at forsyningsselskabet Fors A/S har arbejdet med sagen i nogen tid, ligger der et færdigt forslag til en klimavenlig opgradering af Jyderup Varmeværk. Det er nu på vej til at blive sendt i fire ugers høring hos de relevante parter.

Udvalget for klima, miljø og natur har i denne uge indstillet til økonomiudvalget, at forslaget sendes i høring, og derefter har kommunalbestyrelsen den endelige afgørelse 22. februar.

Når projektet er gennemført, kan forbrugerne se frem til en lavere pris. Og samtidig vil produktionen af fjernvarme blive mere grøn, fordi der opnås en CO2-besparelse over en 20-årig periode på 86 procent.

Naturgassen udfases

Projektet handler om at etablere en el-baseret luft-til-vand varmepumpe på fem MW som skal udgøre den primære del af produktionsanlægget.

Varmepumpen skal erstatte naturgassen i fjernvarmeproduktionen, hvor den lige nu udgør 82 procent af den samlede varmeproduktion på værket.

Det nye varmepumpeanlæg skal placeres på Lynggårdsvej 47 B, der i forvejen rummer de solvarmepaneler, som blev installeret for nogle år siden. Det nye anlæg skal etableres i en ny bygning, og i tilknytning hertil skal der placeres energioptagere.

Foruden varmepumpeanlægget omfatter det samlede projekt også en elkedel på fem MW samt to nye gaskedler på samlet 14 MW. El- og gaskedlerne skal anvendes ved spidsbelastninger og som reserve. De skal installeres i den eksisterende varmecentral på Lyngvej 6.

Samlet set vil projektet reducere gasforbruget i fjernvarmen i Jyderup med over 90 procent. Der vil stadig være et forholdsvis lille gasforbrug i gasmotorerne og gaskedlerne.

Vigtigt skridt

Den el-baserede varmepumpe i Jyderup skulle betyde, at varmeværkets kunder fremover ikke kommer til at opleve de samme prisstigninger, som det har været tilfældet, siden krigen i Ukraine brød ud og sendte naturgaspriserne på himmelflugt.

Der forventes fortsat høje elpriser de næste år, men det smarte ved en el-drevet varmepumpe er, at den producerer tre enheder varme med én enhed el, skriver Fors A/S i en pressemeddelelse.

– Dette er et vigtig skridt i omlægningen af vores varmeforsyning fra gas til fjernvarme. Samtidig styrker det den grønne omstilling og vores målsætning om at nedbringe CO2-udledningen, hvilket det vil bidrage mærkbart til. Sidst, men ikke mindst, så kommer en el-drevet varmepumpe også til at betyde både billigere og grønnere fjernvarme til forbrugerne i Jyderup, siger Karen Thestrup Clausen (EL), formand for udvalget for klima, miljø og natur i Holbæk Kommune i pressemeddelelsen.

Henrik Correll, produktionsdirektør hos Fors, supplerer med at sige, at kunderne får billigere fjernvarme, og det er en prioritet for forsyningsselskabet.

– En lavere pris kan dog ikke stå alene, for vi skal alle sammen være med til at sikre en natur i balance, og det kan vi bidrage til ved at reducere udledning af CO2. Dette projekt alene kan reducere gasforbruget i Holbæk Kommune med fem procent, forklarer Henrik Correll.

Færdig om to-fire år

Ifølge projektforslaget forventer Fors at kunne have være færdig med sin del af projektet i slutningen af 2024.

Om det bliver tilfældet, vil dog også afhænge af sagsbehandlingstiden i Holbæk Kommune. Desuden er der behov for at udbygge kapaciteten i elnettet på Jyderup hovedstation. Elnetselskabet Cerius oplyser, at man forventer at kunne være klar med forstærkningerne i 2026.

Fors og elnetselskabet undersøger, om det vil være muligt med en delvis tilslutning, indtil infrastrukturen er helt på plads. Også derefter vil der fortsat blive brugt gas, når det bliver rigtig koldt. Men forventningen er, at man i 2030 vil være langt med at udfase naturgas til fordel for grøn gas.

Gasmotor tjener godt

Selv om gasmotoren på Jyderup Varmeværk er på vej på pension inden for de kommende år, så har den i det forgangne år præsteret bedre end beregnet.

Den har nemlig tjent 6,5 millioner kroner ind i stedet for de budgetterede fem millioner kroner. Det har været en medvirkende faktor til, at Fors i sidste uge kunne meddele, at prisen for et standardhus i 2023 sænkes med 11.650 kroner. Prisen er dog fortsat højere, end kunderne har været vant til.

Ud over gasmotoren har også solcelleanlægget medvirket til, at prisen har kunnet sænkes, da anlægget har produceret mere end 18,5 procent af samlede fjernvarme i Jyderup mod et forventet bidrag på 16 procent.