Forslag om udlicitering af tøjvask er droppet

Holbæk Byråd.
Holbæk Byråd. Mie Neel

De ældre borgere i Holbæk Kommune får efter alt at dømme stadig lov til selv at vaske deres tøj. Et forslag om, at vasken af de ældres beskidte vasketøj skal sendes i udbud og overlades til en privat leverandør, er nemlig droppet.

Det er økonomiudvalget i Holbæk Kommune, som har indstillet til kommunalbestyrelsen, at forslaget ikke skal gennemføres. Udliciteringen af de ældres tøjvask var en del af de forslag til effektiviseringer, som havde været i høring forud for økonomiudvalgets behandling.

Forslaget om at udbyde tøjvasken er det eneste af de forslag, som har været i høring, som økonomiudvalget har indstillet ikke skal vedtages.

Det er politisk besluttet, at der fra 2019 til 2021 årligt skal laves effektiviseringer og besparelser i Holbæk Kommune for 28 millioner kroner. Det svarer til cirka én procent af serviceudgifterne. Disse penge skal frigøres til politisk prioritering.

Økonomiudvalget havde sendt forslag til effektiviseringer for 20 millioner kroner i høring. Herfra kan nu trækkes de 1,4 millioner kroner, som en udlicitering af de ældres tøjvask ville have indbragt.

Desuden var der sat adresse på en del af de øvrige millioner kroner, så hvis kommunalbestyrelsen beslutter at følge økonomiudvalgets indstilling, vil politikerne have omkring 15 millioner kroner at »dele ud af«, når kommunens budget for 2020 skal laves senere på året. Beløbet kommer efter alt at dømme ikke højere op, for kommunalbestyrelsen har givet udtryk for, at den i år ikke vil lave besparelser.

Michael Suhr (K) og Emrah Tuncer (R) var fraværende under behandlingen af sagen.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.