Fem steder er i spil til nyt sygehusvaskeri

Fem steder er i spil til nyt sygehusvaskeri
Sygehusvaskeriet ved Holbæk Sygehus brændte ned i 2018. Nu er fem nye steder, tre i Holbæk Kommune samt et henholdsvis Odsherred og Kalundborg Kommuner i spil. Billedet her er taget i efterslukningen af branden. Foto: Hans Jørgen Johansen.
Sygehusvaskeriet ved Holbæk Sygehus brændte ned i 2018. Nu er fem nye steder, tre i Holbæk Kommune samt et henholdsvis Odsherred og Kalundborg Kommuner i spil. Billedet her er taget i efterslukningen af branden. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Sjælland: Den efterhånden langstrakte sag om, hvor et nyt sygehusvaskeri skal placeres, har taget hul på et nyt kapitel.

Siden det gamle sygehusvaskeri i Holbæk brændte ned i 2018, har Region Sjælland arbejdet på at finde en placering til et nyt vaskeri, der i runde tal koster cirka 60 millioner kroner og vil få cirka 50 arbejdspladser.

Men da et næsten enigt regionsråd blev enige om at placere et nyt sygehusvaskeri i Tornved sidste år, viste det sig efterfølgende, at grunden var forurenet. Og i februar blev hele sagen groft sagt slået tilbage til start.

Nu har Holbæk, Odsherred og Kalundborg så meldt ind med i alt fem forslag til, hvor et nyt sygehusvaskeri skal ligge.

Her har Holbæk Kommune droppet Jyderup og Holbæk by, der ellers tidligere har været i spil, blandt sine tre forslag. Til gengæld foreslår kommunen tre mulige placeringer i henholdsvis Tornved, Svinninge og i Tuse vest for Holbæk.

Kalundborg har igen budt ind med en grund i Svebølle, mens Odsherred har budt ind med en grund i Vig.

Hvilket sted er så det mest oplagte?

– Vi skal først have undersøgt de indstillinger, der er kommet ind fra kommunerne. Og jeg vil afvente og se, hvad der kommer retur fra vores administration i forhold til de fem muligheder, før jeg kommenterer på det, siger Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen.

Nogenlunde samme melding har regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til sagen.

– Det vigtigste er, at vi i sidste ende finder den bedste løsning, som også bliver den grønnest mulige løsning, siger Heino Knudsen.

I oplægget til regionsrådets forretningsudvalg om de fem mulige placeringer fremgår det i øvrigt, at der kan komme nye sten i vejen for flere af de fem mulige placeringer.

»For flere af de indmeldte grunde er den maksimalt tilladte bygningshøjde under den forventede bygningshøjde på 10-12 meter. Der er således behov for dispensation for den tilladte højde, hvilket kommunerne forventer at kunne give«, lyder det i oplægget.

For grunden i Svinninge lyder det endvidere, at man dér skal håndtere den udfordring, at grunden har en privat ejer, som ikke umiddelbart er interesseret i at sælge grunden til regionen.

Hvis alt går efter planen, forventes det, at regionsrådet kan træffe en beslutning om placering af det nye sygehusvaskeri i første kvartal næste år.

sj@sn.dk