Efter brand i børnehus: Forældre og personale inddrages i genopbygning

Foto: Per Buurgaard Christensen, Morten D. Christensen

Mange daginstitutioner står i disse uger tomme på grund af de sædvanlige lukkeuger midt i feriehøjsæsonen. Men i tilfældet Børnehuset Eventyrlunden på Torpet i Holbæk er lukningen af noget længere varighed.

Siden en påsat brand en nat i februar i år ødelagde væsentlige dele af institutionen, der rummer både vuggestue og børnehave, har brandtomten stået ubenyttet hen, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Og det kommer den formentligt til at gøre i halvandet års tid endnu, vurderer Kim Nielsen, områdeleder for dagtilbudsdistrikt Holbæk by.

Men det betyder ikke, at der ikke sker noget i forhold til at genopbygge Eventyrlunden.

Tværtimod er man ifølge Kim Nielsen langt fremme med tanker om ikke blot at genopføre det ødelagte børnehus, men også indrette det på en anderledes måde end før branden.

– I den forbindelse har både forældre og personale været inviteret med til at give deres bud på den nye Eventyrlunden. Forældrene og medarbejderne har kunnet bringe ting op, som de måske har studset over i hverdagen, og som de har haft ideer til at gøre på en anden måde, forklarer Kim Nielsen i Nordvestnyt.

Han understreger, at det i sidste ende er op til kommunens administration og forsikringsselskab, hvordan Eventyrlunden skal se ud.

Men det er Holbæk Kommune selv, der har inviteret forældrene med i en arbejdsgruppe, hvor der også har været en arkitekt og fagfolk fra kommunen, ligesom man har været rundt og samle inspiration i nogle af de nyeste børnehuse i kommunen.

Arbejdet har resulteret i nogle tegninger, som efterfølgende har været forelagt en forsker med ekspertise i indretning af daginstitutioner, og på den baggrund er Kim Nielsen meget optismistisk i forhold til, at huset får den bedst mulige indretning.

– Det kan blive en langt bedre institution end den, vi har haft, siger områdelederen til avisen.

Midt- og Vestsjællands Politi står for efterforskningen af den med stor sandsynlighed påsatte brand, men endnu mangler man et gennembrud i opklaringen.

Derfor opfordrer politiets talsmand, Carsten Andersen, endnu engang til, at personer, der har set eller hørt noget i relation til branden natten til den 27. februar i år, henvender sig til politiet på telefon 114.

Læs mere om ideerne til det ny Eventyrlunden i dagbladet Nordvestnyt onsdag.