Busvej skal afhjælpe trængsel

Holbæk Kommune søger en statslig pulje om 15 millioner kroner, som skal bruges til en bus- og cykelvej til Holbæk Sportsby.

I morgen- og eftermiddagstimerne er der ofte lange køer - også længere end her på billedet - ved Harmskrydset syd for Holbæk. Det er Ringstedvej forrest i billedet og Omfartsvejen øverst til højre.

I morgen- og eftermiddagstimerne er der ofte lange køer - også længere end her på billedet - ved Harmskrydset syd for Holbæk. Det er Ringstedvej forrest i billedet og Omfartsvejen øverst til højre.

Foto: Foto: Mie Neel