Blink til bilisterne

Foto: Per Christensen, Jørgen Juul

Alt for mange kører for stærkt på Bygaden i Kundby. Mere end en tredjedel af bilisterne træder for hårdt på speederen. Det vil trafik- og byforskønnelsesgruppen under Kundby Lokalforum have gjort noget ved. Gruppen mener, at den løsning, der ligger lige for, er en eller flere fartmålere af den slags, der fortæller bilisterne, hvor hurtigt de kører, og som begynder at blinke, hvis farten er højere end det tilladte. Det har man succes med andre steder, og i Kundby vil det være godt at få dem op, inden der sker en dødsulykke på Bygaden.

Trafik- og byforskønnelsesgruppen har henvendt sig til Holbæk Kommune med ønsket om en eller flere fartmålere og lysende tal og blink og har fået det svar, at der ikke er behov for at lave fysiske ændringer på vejen gennem Kundby.

– Vi har ikke fået vores vilje i første omgang, men vi kæmper videre, siger John Fredslund fra trafik- og byforskønnelsesgruppen.

Den seneste, officielle og større fartmåling, der fandt sted på Bygaden i Kundby, er fra 2014 og fandt sted over seks dage. Den viste, at 38 procent af bilisterne kørte for hurtigt.

Lille by, megen trafik

– Kundby er en lille by med megen trafik. Bygaden er nærmest en hovedtrafikåre mellem nord og syd. I 2014 kørte 755.000 biler af Bygaden. Mange af dem var lastbiler. Trafikken er bestemt ikke blevet mindre siden dengang, siger John Fredslund.

– I 2014 var der omkring 50 elever på det, der på det tidspunkt var folkeskolen i Kundby. Nu er skolen en friskole, og der er flere end 200 elever. Det har helt naturligt øget trafikken på Bygaden, tilføjer Lind Holmegaard, der også er med i trafik- og byforskønnelsesgruppen.

Farten på bilerne i Kundby har været et emne til debat gennem flere år, og flere ting har været i spil for at få hastigheden ned.

For nogle år siden blev der lavet såkaldte rumleriller. De burde gøre bilisterne opmærksomme, at de er på vej ind i en by med fartbegrænsning. Men rumleriller er efterhånden blevet godt slidt.

– Vi har også drøftet muligheden for chikaner af forskellige slags og mulig­heden for at få lavet en fodgængerovergang, men som vi ser det, vil farttavlerne med lys og blink være den bedste løsning, siger John Fredslund.

– Det vil også være en forholdsvis billig løsning, vurderer Lind Holmegaard.

Helst vil de have tre tavler, en syd og en nord for byen samt en på Trønninge mod øst.

Vigtigst mod nord

– Vigtigst er det at få en mod nord. Dér kører bilerne hurtigst. Det hænger nok sammen med, at de lige er kommet fra hovedvejen og nu kommer ind på en næsten lige strækning ind i Kundby, mener John Fredslund.

Den fartmåling, der ligger til grund for trafik- og byforskønnelsesgruppen, operer med det, der kaldes en 85 procent fraktil på 56,6 kilometer. Det betyder, at 85 procent af bilisterne på Bygaden holder sig under 56,6 kilometer i timen.

– Men 56,6 kilometer i timen er jo også en overskridelse af hastighedsbegrænsningen, så hvordan man kan mene, at det er tilfredsstillende, det forstår jeg ikke, siger John Fredslund.

I kommunen har man nogle mobile fartvisere og vil undersøge muligheden for at opstille dem i Kundby i en periode.

– Men vi ønsker ikke midlertidige fartvisere. Vi ønsker fartmålere, der står der permanent, siger John Fredslund.