Andel skal leve endnu mere op til sit nye navn

Debat

Vi har et kæmpe ansvar for at omstille vores samfund på en række bæredygtige fronter – ikke mindst klima, biodiversitet og social ansvarlighed.

Andel har som energiselskab en væsentlig rolle i at få omstillingen til at ske. Andel har store økonomiske muskler med en formue i 2021 på 37,3 mia. kr. Og Andels forretning er inden for nøgleområderne energi og digitalisering.

Jeg stiller op til valget i Andels repræsentantskab og vil arbejde for havvindmøller og solceller. Og jeg vil arbejde for, at lokale borgere bliver involveret meget mere om bæredygtige løsninger i lokalområdet. Jeg vil arbejde for, at borgere kan købe andele i fælles grønne energikilder. Her har Andel en opgave i at gå forrest og leve op til sit eget navn.

Vi skal også tænke i, at opstilling af solceller i højere grad finder sted ved udnyttelse af bygningers tage – f.eks. på industribygninger. Så vi på den måde minimerer brugen af vores sparsomme landarealer til solcelleparker. Vi skal først og fremmest bruge vores landarealer til at skabe spændende og mangfoldig natur.

Vi skal tænke i energioptimering både af private husstande og af industri og landbrug. Andel har i mange år tilbudt energirådgivning. Jeg vil arbejde for, at energirådgivningen bliver meget mere synlig, og at Andel ikke kun fungerer som rådgivere, men også tilbyder færdige løsninger og finansiering af disse.

Andel har udviklet en app, hvor man kan følge sit forbrug og se hvornår strømmen er grønnest og billigst. Det er alletiders. Jeg vil arbejde for, at Andel fortsætter udviklingen af digitale redskaber og udnytter de muligheder for intelligent automatiseret energioptimering, som fremtiden byder os.

Jeg vil arbejde for, at Andel, som ejer af Clever, bliver blandt de førende udrullere af ladestandere i Danmark.

Endelig er det vigtigt for mig, at Andel tager et endnu større socialt ansvar i Andels lokalområder. Det kan f.eks. være ved at sørge for, at flere psykisk sårbare og handicappede kan få arbejde.

Jeg er medstifter af græsningslavet på Holbæk Fælled, hvor græsningen skaber gode rammer for naturpleje, mangfoldig natur og bevaringen af Fælledens landskabelige karakter af overdrev. Desuden er jeg med i opstarten af det grønne initiativ skovgro.dk, som arbejder for at plante og dyrke skov for at beskytte vores drikkevand, øge biodiversiteten og modvirke klimaforandringer.

Leif Bonderup

Ranunkelvej 24

Holbæk