Året i glimt: Arena-flop og liv i hullet

Foto: Mie Neel

Det kommer som en stor ærgrelse for mange, at politikerne i Holbæk Byråd ikke får truffet en beslutning om, hvorvidt kommunen skal arbejde videre på at få en arena eller i stedet kigge på alternative løsninger. Afstemningen på byrådsmødet ender 14-14, efter at tre V-politikere undlader at stemme. I månederne op til mødet er bølgerne gået højt hos både borgere og politikere, og to politikere fra hver sin fløj ender med at blive løsgængere.