11 kulturaktører har stiftet en forening

Foto: Peter Andersen

Foreningen har til formål er at være interesseorganisation for kulturaktører og andre organisationer i Holbæk Kommune, der opererer inden for kultur.

Derudover er foreningens formål at styrke samarbejdet aktørerne imellem samt at koordinere og synliggøre medlemmernes tilstedeværelse og aktiviteter. Det sker ud fra en betragtning om, at medlemmerne sammen står stærkere og skaber et levende lokalområde.

Alliancen mellem aktørerne er ikke helt ny. Det startede som et løst samarbejde i starten af året, hvor parterne ville lave en fælles markedsføringskampagne, der skulle have kørt på hele Sjælland. Det tiltag satte corona-virussen dog en stopper for, da mange af de aktiviteter, der skulle have været afviklet, blev aflyst.

Der var dog stadig bred enighed om ville styrke koordineringen, netværket og samarbejdet kulturaktørerne imellem.

De står bag Holbæk 365

Oplevelsescenter Nyvang Holbæk Sportsby Brorfelde Observatorium Holbæk Kulturskole Skvulp Holbæk Mega Center Holbæk Byforum Museum Vestsjælland Sjællands Teater (Holbæk Teater og Teatret Fair Play) Holbæk Art Sidesporet & Kulturbiografen

Og torsdag blev foreningen så en realitet, da der blev holdt stiftende generalforsamling. Her blev der valgt en bestyrelse, hvor Frits Thorarinsson, Oplevelsescenter Nyvang, er formand.

Flere er velkomne

Frits Thorarinsson fortæller, at det på mange måder giver god mening for de lokale kulturaktører at arbejde tættere sammen.

– Der er rigtig mange ting, vi kan lære af hinanden. Vi kan også lave fælles markedsføring for at få Holbæk på landkortet, ligesom der er noget koordinering, så vi ikke lægger vores arrangementer oveni i hinanden, siger formanden, som oplyser, at foreningen allerede er i gang med at lave nogle fælles tiltag.

– Vi er i proces med at oprette en fælles kalender, hjemmeside og Facebook-side, og vi kunne godt tænke os, at der blev lavet digitale kultur-infoskærme ved indfaldsvejene, siger Frits Thorarinsson, som understreger, at foreningen ikke er en lukket klub, men at der er plads til flere lokale aktører, så længe de støtter foreningens formål.

En af de aktører, som allerede er med, er Holbæk Mega Center, som man måske ikke lige ved først tanke forbinder med kultur.

– Vi er gået med i det her, fordi vi sammen står stærkere. Og vi kan faktisk hjælpe de andre med at brande sig. Hvis for eksempel Nyvang har et arrangement, kan de jo komme ud til os, som er et af de travle steder i Holbæk, og gøre reklame for det. På den måde kan vi være med til at udbrede kulturen og tænke nyt, siger Thomas Høg, der er repræsentant for bestyrelsen i Holbæk Mega Center.

– Den enkelte enhed her i megacentret får ikke noget ud af det. Men hvis vi i en radius af lad os sige 60 kilometer kan vise, at Holbæk har en masse at byde på, og folk kommer til, vil der være nogle, som også kommer herud. Og det er dér, synergien skal komme, siger han.

Politisk opbakning

Holbæk Kommune er ikke involveret i det nye initiativ, men der er politisk opbakning til det.

– Jeg synes, det er en super god idé. I Holbæk Kommune har man heldigvis blandt kulturinstitutioner, foreninger, frivillige og erhvervsliv fundet ud af, at vi er hinandens forudsætninger for at få et godt kultur- og erhvervsliv og en god kommune, siger Ole Hansen (S), der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

– Derfor er det rigtig godt, at man stifter en forening, hvor man spiller hinanden stærke og løfter i flok. For det vinder alle på. Og jeg ser frem til at høre mere om deres tanker og se, hvad de kommer med af udspil, og så må vi se, om kommunen kan understøtte dem, siger han.