Efter kommunal dukkert søger vinterbadere igen om tilskud

Foto: Lars Skov, Julie Grothen