Der kommer færre klasser på Vallerødskolen

Som følge af besparelser på skoleområdet har man nu valgt at nedlægge et spor på Vallerødskolen. Med besparelsen kommer eleverne ikke til at miste noget, siger udvalgsformand.

I sommeren 2020 blev der konstateret alt for høje værdier af miljøgiften PCB på dele af Vallerødskolen. Det har sat gang i en større renovering til samlet 72 millioner, hvor første etape er færdig.

Hørsholm Kommune sparer 800.000 kroner om året ved at nedlægge et spor på Vallerødskolen ved skolestart i 2023.

Foto: Morten Timm