DEBAT: Slotved og Preisler vandt – Lilleskolens børn og Hørsholms borgere tabte

DEBAT: De ældre betaler for gildet
Foto: Glen Madsen

Af Glen Madsen (DF), tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm:

Retten har talt. Juridisk set kan Morten Slotved godt sælge Hannebjerggrunden til Niels Erik Preisler og sikre denne en stor milliongevinst. Hændelsesforløbet og konsekvenserne af det planlagte byggeri er dog stadig lige så uordentligt og amoralsk, som det hele tiden har været!

Som nævnt et utal af gange, så havde det været verdens letteste ting at udvikle Hannebjerggrunden på en måde, der havde tilgodeset Lilleskolens fortsatte brug af det udeareal, de har benyttet i over 40 år. Endda med en større økonomisk gevinst for kommunen.

Desværre har borgmesteren indtil videre stået fast på den planlagte udvikling, der hverken tilgodeser Lilleskolens beskedne ønske om at bevare deres lille oase, eller det bedste for kommunens økonomi.

Slug nu den kamel og ret op på den fejl, det var ikke at tilgodese lilleskolebørnenes fortsatte brug af deres skovareal.

Derfor ved jeg også godt, at sandsynligheden for at ændre beslutningen her i 11. time er meget lille. Men lad mig erindre både borgmesteren, resten af den nyvalgte (børnevenlige) kommunalbestyrelse samt Hørsholms borgere om, at der ikke er noget som helst til hinder for at annullere det planlagte byggeri og erstatte det med et langt bedre. Det har direktør Ole Stilling, i et skriftligt svar til undertegnede, for længst slået fast overfor Kommunalbestyrelsen i sidste valgperiode.

Oles svar til Glen

Den 27. april 2020 svarer by- og erhvervsdirektør Ole Stilling i mail til hele kommunalbestyrelsen på en række spørgsmål vedr. Hannebjerg- og PH Park-projekterne. Det er svaret om Hannebjerg, Glen Madsen henviser til i debatindlægget.

Hannebjerg og PH Park

Glen Madsen (GM): Kan både købere og sælgere ”stå af” på nuværende tidspunkt?

Ole Stilling (OS): Ja, både købere og sælger kan udtræde af handlerne. Sælger har ikke præsteret anmærkningsfrie lokalplaner – og købere har ikke påbegyndt byggeri i henhold til de tidsfrister, som er afgivet i købsaftalerne.

Hannebjerg:

GM: Er køber fortsat interesseret i at realisere sit projekt?

OS: Ja, det er blevet bekræftet d.d. telefonisk.

GM: Realisering afventer dom ift. hævdsag?

OS: Realisering afventer endelig dom, således at der ikke er krav på ejendommen fra anden side. Så afventer det byggetilladelse mv. Ift. byggetilladelse er der tidligere givet en dispensation for afstand til fortidsminde. Den dispensation blev givet den 6. juni 2017 og er begrænset til 3 år, dvs. den udløber den 6. juni 2020. Vi har netop fået at vide fra vores advokat, at retssagen er udsat på ubestemt tid. Det må derfor forventes, at det ikke kan nås at udnytte den eksisterende dispensation. Vi må derfor forvente, at der skal udarbejdes en ny dispensation. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen er høringsberettiget, og at styrelsen har mulighed for at klage over en ny dispensation til klagenævnet – der herefter skal behandle en eventuel klage.

Så kære Morten Slotved: Slug nu den kamel og ret op på den fejl, det var ikke at tilgodese lilleskolebørnenes fortsatte brug af deres skovareal.

Hvis du vil, så kan udviklingen af Hannebjerggrunden stadig nå at få en nogenlunde ordentlig afslutning og blive langt bedre for alle parter – inklusiv kommunekassen.

Og mon ikke et løft i borgmesterens ry vil være gavnligt for ønsket om et eventuelt genvalg som borgmester om fire år? Jeg tror det. Så også ud fra den vinkel vil det måske være værd at overveje.