DEBAT: Klubhus skulle være bygget et andet sted

Af Peter ‘Kubik’ Sørensen, Opnæsgård 71, Hørsholm:

DEBAT: Klubhus skulle være bygget et andet sted

Borgmester Morten Slotved håber og tror, at det nye klubhus giver mulighed for at blive et samlingspunkt i Hørsholm, men det kræver aktivitet uden for terrassen. Ellers er prestigebyggeri, mener Peter ’Kubik’ Sørensen.

Foto: Fred Jacobsen

Sidst i februar blev udendørsidrætternes (vel primært HUI) nye klubhus officielt indviet. Jeg synes, at det er et meget flot og velindrettet klubhus bygget i gode materialer.

I sin takketale nævnte HUI's formand bl.a., at han så frem til den snarlige omlægning af den gamle opvisningsbane til kunstgræs. Det faldt Louise Zabel (SF) for brystet, idet hun med tydelig indignation har responderet 'beklager HUI, der er ikke råd'. Som medlem af sportsudvalget kan det vel ikke være LZ ubekendt, at HUI fik lovning på kunstbane, idet placeringen af klubhuset langtfra var klubben optimale ønske.

Borgmester Morten Slotved håber og tror, at det nye klubhus giver mulighed for at blive et samlingspunkt i Hørsholm. Jeg håber inderligt, at vor borgmester får ønsket opfyldt. Men det kræver aktivitet uden for terrassen. Ellers er det ikke fornuftsbyggeri – men kun prestige.

Og ganske interessant er kommunalpolitikerne Ann Lindhardt og Bent Fabricius fælles udtalelse: 'Politisk står vi på mål for, at den valgte placering af klubhuset indebærer, at stadion skal omlægges til kunst græs, da placeringen ellers ikke giver mening'.

Tak, det siger jo alt og bekræfter jo også borgmesteren tidligere udtalelse i et åbent forum, at placeringen ikke er ideel, men det bedste man kunne opnå qua fejde med fredningsnævnet.

Indlægget fortsætter under foto…

Det er et meget flot og velindrettet klubhus bygget i gode materialer, men Peter ’Kubik’ Sørensen mener, at man skulle have en valgt en placering udenfor det fredede område i centrum for de sportslige udfoldelser. Foto: Hørsholm Kommune

13/7-2022 bragte Ugebladet et indlæg fra Bent Fabricius – 'Konservative har fokus på udvikling af Idrætsparken' – som jeg responderede på. Fik aldrig nogle svar på spørgsmålene: Hvordan kan man frede nogle baner i en idrætpark? Kommunen har jo selv været medvirkende til at frede området i 'samarbejde' med fredningsmyndighederne. Ikke sandt? Hvorfor? Mageskifte?

Har kommunen gået med til at frede fodboldbanerne mod at få 'frigivet' jordene vest for Louiselund med henblik på senere bebyggelse? Svar udbedes.

Som jeg forstår det, er det banerne 4-9, der er fredet tilsammen med randbevoksningen.

Hvis dette er tilfældet, forstår jeg ikke, at man ikke har bygget det nye klubhus for enden af gavlen på tennishallen på brinken med udsigt over bane nr. 2 kunststofbane. En placering, som ville have været udenfor det fredede område, og midt i centrum for de sportslige udfoldelser. Og i tilgift hertil havde man så haft muligheden for et fælles cafeteria med tennisklubben?