DEBAT: Jeg støtter sundt arrangement med Chris MacDonald

Af Anne Ehrenreich (UP), medlem af kommunalbestyrelsen:

DEBAT: Støtter gå-arrangement på Rungstedgaard

Anne Ehrenreich synes det er ærgerligt, at sagen om en mobilscene til et sundhedsfremmende arrangement er blevet til et politisk slagsmål.

Det er trist, at der gik politisk slagsmål i ansøgningen fra Just Human og gåfællesskabet Just Walk om støtte til et arrangement med Chris MacDonald på Rungstedgaard den 15. april 2023.

Jeg deltager selv i gåtursnetværket Just Walk, som har en særdeles aktiv Hørsholm afdeling. Hørsholm netværket arrangerer på frivillig basis en til to gåture om ugen, som alle kan melde sig til på Facebook. Netværket bidrager dermed til at fremme folkesundheden i Hørsholm gennem motion, fællesskab og kontakt til naturen. Det er denne forening, som nu også har taget initiativ til arrangementet med Chris MacDonald ved Rungstedgaard.

Jeg er ikke i tvivl om, at arrangementet med Chris MacDonald vil tiltrække mange deltagere fra nær og fjern og sætte fokus på, at vi alle selv kan gøre en forskel for sundheden, bl.a. ved at bevæge os.

Scenen er primært til Chris MacDonald, som ikke vil kunne tale til en stor skare af deltagere på græsplænen.

Artiklen fortsætter…

Kommunen bør støtte aktiviteter, der forebygger sygdom og fremmer borgernes sundhed, mener Anne Ehrenreich, der derfor er med på at rulle kommunens mobilscene til Rungstedgaard til en gåtursevent med blandt andet Chris McDonald. Foto: Andfers OIe Olesen

Det er ærgerligt, at den kommunale scene koster så meget at leje. Heldigvis var der under drøftelsen i kommunalbestyrelsen opbakning til at gennemføre arrangementet. Det burde også have være undersøgt, om arrangementet kunne være afholdt andre steder i Hørsholm og til en lavere pris bl.a. i det nye klubhus i Idrætsparken eller ved KDY på Rungsted Havn

Kommunen mangler penge, men bør prioritere støtte til aktiviteter, der forebygger sygdom og fremmer borgernes sundhed. Og dette er et oplagt eksempel på et sådant arrangement.

Til slut stor tak til Just Walk Hørsholm for en kæmpe værdsat frivillig indsats til glæde for mange.