DEBAT: Borgerne skal have mulighed for at søge tilskud til varmepumper

Af Anne Ehrenreich (UP), medlem af kommunalbestyrelsen:

DEBAT: Alle skal kunne søge tilskud til varmepumper

Når nu planen for udrulning af fjernvarme i Hørsholm er sat ude af spil, skal borgerne have mulighed for at søge tilskud til varmepumper fra statslige puljer, når de åbnes igen, mener Anne Ehrenreich (UP) fra Hørsholms kommunalbstyrelse. Foto: Torben Klint

Foto: Torben Klint

OPDATERET

Efter chokmeldingen fra Norfors og Hørsholm Kommune om, at Norfors ikke har kapacitet til at udbygge fjernvarmeforsyningen i Hørsholm, rejser sig spørgsmålet om borgernes mulighed for at få tilskud fra statslige tilskudspuljer til andre varmeformer, bl.a. varmepumper.

Puljerne giver mulighed for støtte i størrelsesordenen 17.000 kr. for almindelige varmepumpeanlæg og 27.000 kr. til jordvarmeanlæg. Det bemærkes, at puljerne pt. ikke er åbne for ansøgninger, men det oplyses på hjemmesiden, at de på et tidspunkt i løbet af 2023 ventes åbnet.

Pt. er det en forudsætning for at kunne søge Energistyrelsens varmepumpepulje, at ens hus ikke er beliggende i et vedtaget og potentielt fjernvarmeområde. Som kommunalpolitiker er det uklart for mig, hvordan borgerne i Hørsholm pt. er stillet i forhold til dette i lyset af kommunens udmeldinger til borgerne. Det har borgerne krav på hurtigt at få afklaret. Jeg har derfor bedt Hørsholm kommunes administration oplyse, hvordan borgernes retsstilling er her, og om borgerne kan søge støtte fra varmepumpepuljen.

Jeg vil umiddelbart mene, at de breve, som kommunen udsendte kort før årsskiftet til mange husstande, har karakter af et tilsagn til borgerne om, at flertallet er bosiddende i et vedtaget og potentielt fjernvarmeområde, som kunne påregne at få tilbudt fjernvarme. Disse tilsagn holder dog ikke med den seneste udmelding fra Norfors og kommunen, og det er derfor min opfattelse, at kommunen hurtigst muligt bør tilbagekalde de foreliggende tilsagn og sikre, at borgerne nu og fremadrettet – indtil kommunen kan give nye tilsagn, som holder – har mulighed for at få tilskud via de statslige energipuljer, herunder varmepumpepuljen.

Jeg vil stille et initiativretsforslag med dette sigte på kommende møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse den 27. marts 2023, som jeg vil trække tilbage, såfremt kommunen inden mødet bekræfter, at borgerne kan søge tilskud via de statslige puljer til etablering af bl.a. varmepumper. Og ikke er hindret af de givne tilsagn vedrørende fjernvarme.

Indlægget er opdateret med den oplysning, at Anne Ehrenreich (UP) trækker det initiativretsforslag, som hun stiller i udsigt i sit debatindlæg. Hørsholm Kommune har nemlig meddelt, at alle borgere i områder udenfor de områder som allerede nu har fjernvarme, kan søge tilskud til varmepumper.

Med venlig hilsen

Redaktionen