Omstridt renseanlæg pillet ud af planerne

Agiltevej er nu endegyldigt ude som sted for et fælleskommunalt renseanlæg

Foto:
Renseanlæg, Novafos, Agiltevej, borgermøde sophus Solberg

RENSEANLÆG Et Fælles Renseanlæg Øresund for Hørsholm, Allerød, Rudersdal og dele af Furesø kommuner i et område ved Agiltevej er pillet ud af investeringsaftalen mellem Hørsholm Kommune og Novafos for 2022.

Det besluttede Økonomiudvalget på sit seneste møde, og det vil også være det, udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fulgte dermed indstillingen fra Miljø- og planlægningsudvalget, som tog forbehold for tre punkter i investeringsaftalen.

Det væsentlige af punkterne er, at Hørsholm Kommune med sit forbehold reelt stopper arbejdet med “tilvejebringelse af plangrundlaget for etablering af et fælles renseanlæg for de fire kommuner”.

Det betyder ifølge borgmester Morten Slotved (K), at et fælles renseanlæg i det område er ude af billedet.

– Der skal findes en anden løsning. Vi skal se på alle muligheder i alle kommuner, og det betyder, at løsningen kan blive et fælles anlæg eller at spildevandet skal klares individuelt i de enkelte kommuner, siger borgmesteren, der selv sidder i Novafos’ bestyrelse.

Et af de områder, der er peget på, at Sjælsmark Kaserne. Det er et område, der tidligere har været siet fra som en mulighed på grund af en fredning, men nu igen indgår i nye undersøgelser. De omfatter også Askehavegård på Grønnegade 51 i Hørsholm, det eksisterende Usserød Renseanlæg i Hørsholm, Syd for Elleslettegårdsvej i Rudersdal Kommune og ved Sjælsø Renseanlæg i Birkerød.

Det sjette område, der har været inde i billedet, er Agiltevej, som altså nu er dømt ude.

En del af beslutningen er tillige at arbejde videre med Usserød Renseanlæg som en såkaldt 0-løsning, som betyder, at Hørsholm fremover skal klare sit spildevand alene. Det er Morten Slotved skeptisk over for.

– Jeg tror simpelt hen ikke på, at Usserød-anlægget er fremtidssikret i forhold til de miljøkrav, der kommer, tilføjer borgmesteren og lægger ikke skjul på, at han gerne ser et renseanlæg, der ikke ligger i byen.

– Nu skal vi være kreative, siger han.

De øvrige punkter, der er pillet ud af investeringsaftalen, handler om yderligere undersøgelser af den omstridte lokation og miljøvurderinger for et fælles renseanlæg på Agiltevej, samt at arbejdet med tillæg til spildevandsplanerne i de kommuner, et sådan anlæg ville skulle betjene, stoppes.