Stiv rumæner kørte galt under vanvidskørsel: Heldigt at det var et solouheld

Stiv rumæner kørte galt under vanvidskørsel: Heldigt at det var et solouheld

Det var på Snubbekorsvej her, at en 30-årig mand kørte galt påvirket af alkohol. Foto: Skråfoto.dk

En 30-årig rumænsk mand er blevet dømt for sprit- og vanvidskørsel.

Tirsdag den 10. januar kørte han galt på Snubbekorsvej mod krydset ved Sengeløsevej, og han blev anholdt af Vestegnens Politi. Efterfølgende viste det sig, at han havde en promille på 2,44.

Da promillen er over 2,0 er der tale om vanvidskørsel, og da han tilstod det ved et grundlovsforhør, blev han idømt en straksdom på 20 dages fængsel, udvisning af Danmark og indrejseforbud i seks år.

Det var en person, der kørte bagved den rumænske mand, der overværede kørslen og uheldet, hvor den 30-årige påkørte en sten og et træ.

Han kom ikke noget til.

Personen, der overværede uheldet, anmeldte det til politiet, som kom til stedet med udrykning. Efter dommen blev en 30-årige rumænske mand kørt direkte til afsoning.

En mand er idømt en straksdom for vanvidskørsel ved Retten i Glostrup. Foto: Kasper Ellesøe

Skal bilen konfiskeres?

Det var ikke den rumænske mands bil, og derfor vil der først senere blive taget stilling, om bilen skal konfiskeres. Det skal retten afgøre ved et nyt retsmøde.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på kasper.ellesoe@sn.dk eller telefon 2619 9976

Udgangspunktet i sager om vanvidskørsel er dog, at bilen, der er brugt til forseelsen, skal konfiskeres. Men når det ikke er ejeren af bilen, der kører vanvidskørsel, er der små undtagelser, der kan betyde, at ejeren kan slippe for at få bilen konfiskeret.

Hvad er vanvidskørsel?

Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t. Det betyder f.eks, at det er vanvidskørsel at køre med over 100 km/t., hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Hvis man udviser særlig hensynsløs kørsel – det kan f.eks. være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej.

Det er også vanvidskørsel, hvis man forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed – det kan f.eks. være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

Det karakteriseres også som vanvidskørsel, hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

En bil, der bruges til vanvidskørsel beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation og salg. Det gælder uanset, om det er ejeren af bilen, der sad bag rattet eller ej, da bilen blev brugt til vanvidskørsel.

Kilde: fdm.dk

Det kan for eksempel være, hvis det vil være en uforholdsmæssig stor indgriben i personens liv at miste bilen.

Hos anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi fortæller anklagerfuldmægtig Helena Bengtsen, at retten fulgte hendes påstand om straffen.

– Der er tale om alvorlig kriminalitet, fordi det kan gå ud over tilfældige og uskyldige mennesker. Man kan sige, at det i denne sag var heldigt, at det var et solouheld, så det ikke gik ud over nogen, siger Helena Bengtsen.

Så meget er du påvirket af alkohol

Virkningen af alkohol ændrer sig, jo mere alkohol du får i blodet, og der er store individuelle forskelle. Som tommelfingerregel gælder:

0,2-0,5 promille: Du føler sig let påvirket

Mellem 0,5 og 0,7 promille: Angstdæmpende. Du bliver mere ukritisk og risikovillig, og hvis du var i godt humør i forvejen, bliver du mere løftet. Hvis du var nedtrykt, før du begyndte at drikke, kan du blive yderligere nedtryk.

0,8-1,4 promille: Betydeligt tab af hæmninger, træthed og sløvhed. Nedsat evne til at bedømme. Begyndende kvalme. Du får dårligere balance, og begynder at snøvle. Giftvirkningen påvirker hjernen

1,5-2,9 promille: Svære problemer med at styre balance og bevægelser. Kan komme i hypnotisk tilstand. Nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed

3,0-3,9 promille: Tiltagende bedøvelse, bevidstløshed, koma

≥4,0 promille: Dødelig dosis. Risikoen for at dø er 50 procent.

Kilde: Sundhed.dk