Radikal mission: At støtte HOPE

Foto: Kenn Thomsen