Nyt stort boligområde på tegnebrættet

Et ubebygget område syd for Skjeberg Allé tæt ved City2 i Høje-Taastrup kan i fremtiden bliver en levende bydel. Der er i hvert fald et ønske om at opføre cirka 300 nye boliger på området, som vil blive en integreret del af Høje Taastrup by, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det nye boligområde er på tegnebrættet som et resultat af beboerafstemningen i Taastrupgaard, hvor det blev besluttet at nedrive flere boligblokke. Derfor skal der findes nye boliger til beboerne i disse blokke, og kommunen er derfor i gang med at finde egnede arealer for udvikling af nye boligområder.

Ét af dem er altså det ubebyggede areal syd og øst for Skjeberg Allé.

Områdets ejer, MT Højgård, er indstillet på at påbegynde udvikling af området med en blanding af almennyttige og private boliger i samarbejde med KAB, oplyser Høje-Taastrup Kommune.

Dele af området er imidlertid i gældende lokalplan og kommuneplanramme udlagt til erhverv og bypark. Det er derfor nødvendigt at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg, når hele området skal udnyttes til boligbebyggelse.

Derfor skal plan- og miljøudvalget på sit møde onsdag tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, så der kan gås videre med planerne.

MT Højgård, har fremlagt en projektskitse for en samlet boligbebyggelse opdelt i tre etaper. Projektet omfatter 323 boliger, hvoraf cirka 95 vil være almene i regi af KAB.

De almene boliger bliver i 2-4 etager og placeres i områdets østlige del mod Høje Taastrup Boulevard. Det midterste område bebygges med rækkehuse i 1-3 etager, mens den vestlige del af bebyggelsen opføres som etageboligbebyggelse i op til 7 etager, skriver DAGBLADET Roskilde.