Mænd pendler længere

Mænd pendler længere
Foto: Kenn Thomsen
Mænd i parforhold pendler i gennemsnit længere end deres samlevere.
Mænd i parforhold pendler i gennemsnit længere end deres samlevere. Kenn Thomsen

Brøndby-mænd i parforhold pendler i gennemsnit 17 kilometer mellem hjem og arbejde – og det er seks kilometer længere end de kvinder, de lever sammen med.

Og det er helt generelt, at mænd i parforhold pendler længere end deres samlevere.

På Vestegnen er det i Albertslund, at forskellen er størst. Mindst er den i blandt andet Rødovre og Glostrup, hvor mændene kun pendler tre kilometer mere end deres samlevere. Alt sammen naturligvis i gennemsnit.

Det er nyhedsbrevet Momentum, som udgives af Kommunernes Landsforening, der har lavet beregningerne på baggrund af 2018-tal fra Danmarks Statistik.

Kønsopdelt arbejdsmarked

Mange danske familier er i disse dage henvist til at arbejde hjemme, men når hverdagen vender tilbage, så vil det i de fleste hjem være manden i huset, der igen skal først af sted for at nå på arbejde i tide.

At mænd generelt pendler længere end deres partner afspejler nogle meget nedgroede mønstre i de danske familier. Det forklarer Malene Freudendal-Pedersen, professor i byplanlægning på Aalborg Universitet og forsker i pendling.

Pendling på Vestegnen

Tallene viser kommune for kommune den gennemsnitlige pendlerafstand i kilometer for mænd / for kvinder / og forskellen. Albertslund: 18 / 11 / 7 Brøndby: 17 / 11 / 6 Ishøj: 19 / 13 / 6 Hvidovre: 15 / 10 / 5 Høje-Taastrup: 20 / 15 / 5 Glostrup: 14 / 11 / 3 Rødovre: 13 / 10 / 3 Vallensbæk: 17 / 14 / 3

– Det afspejler en organisering af hverdagslivet, som stadig er meget kønnet. Det er i høj grad stadig kvinderne, der transporterer og henter børn og derfor er mere tilbøjelige til at sørge for, at de ikke bruger for meget tid på pendling,« siger Malene Freudendal-Pedersen til Momentum.

Mangeårig kønsforsker og lektor emerita på RUC Karen Sjørup peger på, at de store forskelle afspejler en fortsat opdeling på arbejdsmarkedet mellem kønnene.

– Det handler om den kønsarbejdsdeling, vi har i Danmark, hvor kvinder hyppigere har job i den sociale sektor og uddannelsessektoren, som er lettere at få tæt på, hvor man bor. Mænd, der er håndværkere eller sælgere, kører oftere langt efter deres arbejde. Så der er nogle indbyggede forskelle i arbejdsmarkedet, som slår igennem her, siger Karen Sjørup.

Der er noget med mænd og biler

Mens opdelingen på arbejdsmarkedet har stor betydning, så mener både professor Malene Freudendal-Pedersen og lektor emerita Karen Sjørup, at der er en forbindelse mellem mænd og biler, som kan have betydning for, at det er dem, der pendler længst.

Malene Freudendal-Pedersen peger på den landsdækkende transportvaneundersøgelse.

– Den har tidligere vist, at når der kun er én bil i husstanden, så er det i overvejende grad manden, der bruger den til at pendle, mens kvinden bruger cyklen eller kollektiv transport og samtidig henter og bringer børn og laver det primære indkøb, siger hun.

Og den sammenhæng kan gøre det mere attraktivt for mænd at pendle langt, mener Karen Sjørup.

– Man kan se det som en cowboy, der farer af sted ud på sletten, når manden kører på arbejde i sin bil. Det er en måde at bekræfte sin maskulinitet, når man sidder i en lækker bil og har det hele for sig selv og er fri af båndene fra hjemmet. Det ligger meget dybt, siger hun.

Hverken Karen Sjørup eller Malene Freudendal-Pedersen tror, at billedet kommer til at ændre sig foreløbigt, så det bliver kvinderne, der pendler længere end deres mænd.