Kommunen stemmer ja til nye NEST-initiativer

Positiv fremgang: Institutions- og Skoleudvalget fik på møde i august fremlagt en sag med evaluering af den første NEST-klasse på Torstorp Skole