Køb bogen med Gustav Wieds breve

Foto: unknown
Den nye udgivelse kan købes ved henvendelse til Gustav Wied-selskabets kasserer.
Den nye udgivelse kan købes ved henvendelse til Gustav Wied-selskabets kasserer.

Taastrup: Tidligere formand for Gustav Wied-selskabet, Bjarne Pedersen, renskrev før sin død breve fra Gustav Wied til Alice Wied. Brevene var nydeligt håndskrevet, men de var svære at læse, og Bjarne Pedersen brugte derfor meget tid på at afskrive brevene til læsbar skrift.

Nu er brevene udkommet i bogform under titlen 'Breve til Alice Wied', og ved præsentationen mødte næsten 100 interesserede op.

Parkpostens Gamle Redacteur, Henning Nielsen, der også er fra Taastrup, har ombrudt bogen og fået den trykt, og fordi bogen har dette Taastrup-islæt, har Gustav Wied-selskabet besluttet, at Lokalhistorisk Arkiv og Byhistorisk Samling på Blaakildegaard skal have et eksemplar.

Er man interesseret i at købe bogen, kan det ske ved henvendelse til Gustav Wied Selskabets kasserer, Hans Hostrup, tlf. 3386 1043, e-mail: hanshostrup@hotmail.com.