Hvis Morten var borgmester var han røget op i det røde felt

Skolekritik: I flere debat-indlæg er Venstres konstituerede formand i Høje-Taastrup, Morten Hoffmann-Timmol, kommet med kritik af kommunens håndtering af udfordringerne på den nye skole Læringshuset, hvilket både den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K), og elevrådet på skolen har reageret på.

Hvis Morten var borgmester var han røget op i det røde felt

Morten Hoffmann-Timmol er Venstres konstituerede formand i Høje-Taastrup. Foto: Privatfoto

I et nyligt indlæg skriver Morten Hoffmann-Timmol, at kommunen ikke tager ansvar. Og det standpunkt står han ved.

– De siger, at de vil lave en handlingsplan, men der kommer ikke noget konkret. De skal tage ansvar og foretage noget her og nu. I hvor lang tid skal man vente på, at der sker noget? Hvis jeg havde ansvaret, ville jeg sige, at vi gør det og det – nu.

Det var Venstre selv, der i 2017 sammen med Konservative og DF i byrådet vedtog, at man skulle indføre fremtidens skole, og senere vedtog et samlet byråd at lave Læringshuset. Har I ikke selv et ansvar for, at det er gået som, det er gået?

– Det er rigtigt, at vi var med til at tage beslutningen dengang. Men det var jo ikke det her, vi var stillet i udsigt. Det vi fik præsenteret lød super fedt. Det var bakket op af Lego og andre store virksomheder. Det var svært at sige nej til, for det lød jo fantastisk. Men jeg mener ikke, at vi har et ansvar, for vi har jo ikke siddet i byrådet de seneste år, siger Morten Hoffmann-Timmol.

Den overordnede plan fremtidens skole

I budgettet for 2018 besluttede budgetforligspartierne ”at det samlede skolevæsen i Høje-Taastrup kommune skal udvikles efter de principper, der er bærende for Nærheden Skole” (Læringshuset).

Den overvejende del af undervisningen skal foregå inden for rammerne af innovative, autentiske læringsforløb (i et 3-4 årigt perspektiv). Skolelederne besluttede i 2018 følgende hjørneflag:

1. Alle skoler arbejder med autentiske innovative læringsforløb, minimum 2 uger i skoleåret 2018/19, derefter stigende.

2. Læringsforløbene er tværfaglige med tydelige læringsmål og struktureres efter en designmodel.

3. Alle læringsforløb indtænker det 21. århundredes kompetencer.

4. Læringsforløbene er autentiske og bygges op omkring virkelige problemstillinger med et produkt og en aftager så vidt muligt uden for skolen.

5. Teknologi indtænkes, der hvor det giver mening som værktøj til kreativ læring.

6. Skolerne har organiseret hverdagen, så den understøtter autentisk, innovativ læring. Den enkelte skole beskriver i sin lokale handleplan, hvordan den overordnede ramme og hjørneflagene realiseres i et 3-4 årigt perspektiv.

Handleplanen opdateres hvert halve år og drøftes med Styregruppen for Fremtidens skole. Handleplanen indgår ligeledes i den enkelte skoles aftalestyring

Corona er en nem undskyldning

I har på et tidspunkt skiftet standpunkt i forhold til Læringshuset og fremtidens skole. Hvad gjorde udslaget?

– Det startede, da vi hørte om utilfredshed med arkitekturen, allerede inden skolen stod færdig. Folk var bekymrede for de store rum, og det virkede ikke, som om at dem, som skulle arbejde der, var blevet hørt. Vi troede ellers, at den nye skole var ‘top of the art’. Da skolen åbnede, hørte vi også hurtigt fra utilfredse forældre, siger han

Både Kurt Scheelsbeck K), den sygemeldte borgmester Michael Ziegler (K), den nu tidligere skolechef Flemming Ellingsen og Læringshusets skoleleder Casper Madsen har sagt, at det kræver tid at få en ny skole op at stå efter en svær start med corona.

– Jeg synes, det er dejligt nemt at skyde skylden på corona. Det har utvivlsomt været svært, men det er også en meget belejlig undskyldning.

Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du var borgmester?

– Jeg ville have været mere åben. Hvis jeg som borgmester havde hørt, at der var problemer på skolen, som de belyste, var jeg røget helt op i det røde felt og krævet, at det blev løst. Jeg ville have holdt kort snor til ledelsen og måske bedt dem finde på noget andet end at insistere på, at man fastholdt den projektbaserede læring fuldt ud som læringsform fra start under de vilkår. Når Corona ødelagde indfasningen mellem lærerne, så skulle der findes på en anden løsning på dette problem. Altså, at gøre noget, siger Morten Hoffmann-Timmol.

Send et tip

Har du et tip, er du altid velkommen til at kontakte mig på daniel.fonseca@sn.dk eller på tlf. 20243756

Kritik fra elevrådet

Han erkender, at han ikke har indblik i, hvordan man har arbejdet med problematikkerne på skolen.

Til Lokalavisen har både Casper Madsen og Flemming Ellingsen fortalt, at man havde gjort store forberedelser for at få det til at lykkedes fra start, men at netop corona udfordrede dem, og at udfordringen derfor blev større, end man havde forudset. Det er derfor, at der nu sættes skub i en handlingsplan.

– Det er jo politisk rygsvømmeri, og det svært at arbejde med. Hvorfor erkender man ikke offentligt, at der er problemer i stedet for bare at invitere fine mennesker på besøg på skolen. Bare fordi der er et problem, betyder det ikke, at man ikke må sige det. Man skal da sige hele sandheden, siger Venstres konstituerede formand i Høje-Taastrup.

Elevrådet på Læringshuset skriver, at de ikke kan genkende dine påstande om, at bander og kriminalitet styrer skolen. Heller ikke påstandene om ’underkastelse’ køber de ind på? Hvad har du af belæg for disse påstande?

– Det kommer fra de forældre, som jeg har snakket med. Når man læser, hvad elevrådet skriver, så giver de mig jo også ret mellem linjerne. De erkender jo, at der er problemer, siger han.

Kun hvis skolen har lyst

Som nævnt var Venstre selv i sin tid med til at beslutte, at fremtidens skole var.. ja fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Men hvordan synes Morten Hoffmann-Timmol selv, at fremtidens skole skal implementeres på de andre kommunale skoler fremadrettet?

– Jeg synes kun, at den projektbaserede læring skal indføres på de andre skoler, hvis skolebestyrelserne har lyst til det. Det er dem, der skal have lysten og tage ansvaret. Jeg siger ikke, at det ikke skal indføres. Det skal måske bare ske langsomt og gerne med vejledning fra kommunen og eksperter på området. Man kunne eksempelvis starte i indskolingen. Det skal komme stille og roligt. Det fungerer ikke, hvis det bare kommer fra oven. Der skal tages hensyn til skolen, lærerne og eleverne.

Hvad er din mening?

Deltag i debatten på Facebook-siden Lokalavisen Taastrup.