DEBAT: Vi skal behandle vores borgere med værdighed uanset alder

Af Thomas Bak, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune.

"Vi skal behandle vores borgere med værdighed uanset alder“

Thomas Bak er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Thomas Olsen

Foto: Thomas Olsen

Høje-Taastrup: Rigtig mange af de kommunale områder handler reelt om tryghed, og det er uanset om man afleverer sit barn i daginstitution, skole eller klub, om man har brug for hjælp fordi man er blevet syg, så skal vores borgere være tryg ved, at vi som kommune påtager os det ansvar

Tryghed går også igen, når vi taler om vores ældre medborgere, De skal selvfølgelige også være trygge ved, at Høje-Taastrup kommune yder den nødvendige hjælp, når behovet opstår, og ikke skal gå og vente i flere måneder.

Ældreområdet er i lighed med en række andre områder ramt at mangel på arbejdskraft. Det siger sig selv, at det giver udfordringer

Noget af det mange ældre gerne vil have, er tryghed i dagligdagen. Både tryghed i at hjemmeplejen kommer, men også hvilke og hvor mange forskellige medarbejdere der kommer i deres hjem.

Hvordan oplever du værdigheden?

Har du input til værdighed i ældreplejen, så er du velkommen til at kontakte Lokalavisen Taastrup på taastrup.red@sn.dk

Det er klart, at jo mere brug for hjælp borgeren har, jo flere besøg er der brug for, og derved også flere forskellige medarbejder i løbet af et døgn.

Men det ændrer ikke ved, at ældre og pårørende kan oplever mange medarbejderskift som utrygt, hvilket er fuldt forståeligt

Det skal vi selvfølgelig arbejde benhårdt på at imødekomme, hvilket ældreplejen også gør hver eneste dag. Det kunne vi se på vores besøg på plejehjemmene. Men også fra politisk side skal der være vedvarende fokus på problematikken

Derfor er jeg meget glad for, at et enigt byråd har støttet vores forslag, om at vi også skal have tryghed ind i værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal ikke bare være et stykke papir, vi kan hive frem, når vi skal vise, hvor gode vi selv synes, vi er. Vi skal som politikere hele tiden sørge for, at rammerne til at vores dygtige medarbejder kan hjælpe de borgere, der har behov for hjælp, er til stede. Hvis vi ikke formår det, så ender det bare med at være en hel masse flotte ord.

Vi skal behandle vores borgere med værdighed, uanset hvilke alder de har.

Hvad mener du?

Kom med din mening på Facebook-siden Lokalavisen Taastrup.