Da Ziegler overrakte dette krus, blev modstanderen mundlam

Fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K) deler her sine største øjeblikke fra byrådssalen på det gamle rådhus, som lige straks skiftes ud med en ny sal, når kommunen flytter ind i Høje Taastrup C.

Da Ziegler overrakte dette krus, blev modstanderen mundlam

Kurt Scheelsbeck (K) deler her sine minder fra den nuværende byrådssal, fordi det i aften er sidste byrådsmøde, inden flytning til nyt rådhus. Et af minderne har med et særligt krus at gøre. Privatfoto

I forbindelse med, at der den 25. januar 2023 for sidste gang afholdes byrådsmøde i den nuværende byrådssal på Bygaden 2, har en stribe af de siddende byrådsmedlemmer svaret på et par spørgsmål om deres største oplevelser i den sal, de snart skifter ud med en ny på Rådhusstræde 1.

Her er det fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K), der fortæller.

Kurt Scheelsbeck er 66 år og repræsenterer De Konservative. Har været medlem af byrådet i Høje-Taastrup siden kommunalvalget i 2009.

Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft i byrådssalen som lokalpolitiker?

– Den sjoveste oplevelse knytter sig til debatten den 14. oktober 2021 om budgettet for 2022. Her havde oppositionen (A og Ø) fastsat et mål i deres budgetforslag om en ikke nærmere beskrevet besparelse på fem millioner kroner på administrative medarbejdere på rådhuset. Argumentet for det runde tal på fem millioner kroner var, at vi i sammenligning med andre kommuner havde høje administrationsomkostninger. Vi (det borgerlige flertal) afviste påstanden om, at vi i Høje-Taastrup Kommune lå højt på disse omkostninger, hvis vi vel og mærke sammenlignede os med kommuner, der i befolkningssammensætning lå tæt på os. Den rigtig sjove situation opstod, da Michael (der havde forudset debattens hovedtema) tog et fint kaffekrus frem, hvor han havde fået påtrykt nogle søjler og teksten “Høje Taastrup har IKKE høje administrationsomkostninger.” Det fine krus blev overrakt til Peter Faarbæk, der – for en kort stund – blev lidt mundlam.

Dette krus blev givet som gave i byrådssalen fra Michael Ziegler til Peter Faarbæk efter en lang debat om adminitrationsomkostninger i efteråret 2021. Privatfoto

Hvilken debat har været den fedeste og hvorfor?

– Der har været mange spændende debatter, men det er altid ekstra fedt, når debatterne kører på baggrund af et stort borgerengagement. Det var for eksempel tilfældet, da byrådet den 27. januar 2015 debatterede, hvordan de årlige fire millioner kroner fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter skulle anvendes de kommende år. Vi besluttede blandt andet på mødet at afsætte fire millioner kroner til udvikling af stationsforpladsen i Hedehusene i 2016. Der blev senere nedsat en lokal følgegruppe, og den fik stor indflydelse på den videre udvikling af Hedehusene. Både Hovedgaden og Byparken fik også et løft takket være den omtalte følgegruppes indsats.

Kurt Scheelsbeck (K) deler her sine minder fra den nuværende byrådssal, fordi det i aften er sidste byrådsmøde, inden flytning til nyt rådhus. Kurt Scheelsbeck blev i slutningen af oktober 2022 indsat som fungerende borgmester i den periode, hvor borgmester Michael Ziegler er sygemeldt. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Hvad er den vigtigste lokalpolitiske beslutning, du har været med til at træffe i din tid ved byrådsbordet?

– Det har været beslutningen om at opføre Læringshuset i Nærheden. Den formelle beslutning blev taget af et helt enigt byråd (21 for – 0 imod) den 18. december 2018. Forud for denne beslutning var gået mere end et år, hvor vi dels arbejdede videre med fundamentet for Fremtidens Skole, og dels igen i fuld enighed besluttede, at skolens indretning skulle tage afsæt i projektbaseret undervisning.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Giv et eksempel på et for dig mindeværdigt/stort øjeblik i byrådssalen.

– Det må være mit første byrådsmøde, der blev afholdt tirsdag den 26. januar 2010. Dels var det et stort øjeblik for mig, og dels blev tre store lokalpolitikere Laurids Christensen (K) , Søren D. Sørensen (S) og Svend-Erik Hermansen (V) hædret med ridderkorset for at have siddet i byrådet i 28 år. Jeg havde som formand for Den Konservative Vælgerforening arbejdet meget tæt sammen med Laurids i rigtig mange år, og han repræsenterede for mig som nyvalgt et forbilledligt eksempel på ordentlighed og ordholdenhed. Derfor var jeg ekstra glad for, at jeg som byrådsmedlem var med til at fejre Laurids på denne aften.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.