Kritikken der forsvandt

På kommunalbestyrelsesmødet i mandags behandledes under punkt 14 en opfølgende tilsynsrapport fra et ekstraordinært tilsyn på Plejecenter Toftehaven.