6 store fund i 2022: Skeletter og en stormands hus

6 spektakulære fund i 2022

Her er det udgravningen af fem grave ved Torslunde Kirke. Skeletterne stammer fra Middelalderen. Foto: Kroppedal Museum

Arkæologerne på Kroppedal Museum har haft et travlt 2022.

De har været til stede forud for nybyggeri af både boligområder og erhverv, hvor de har gravet for at undersøge fortidsminder.

Kroppedal Museums arkæologer dækker flere kommuner i Storkøbenhavn, så når de ser tilbage på 2022, er de mest interessante fund fordelt over et større geografisk område.

Arbejdsopgaverne og de tidsperioder, der er arbejdet med, har også spændt vidt. Museets arkæologer har både afdækket de sidste rester af en opholdsplads fra jægerstenalderen (5400-3900 f.v.t) og udgravet skeletter fra den ældre middelalder (1050-1350 f.v.t.). Fortidens bebyggelser er også blevet undersøgt.

Kroppedal og arkæologi

Kroppedal Museum ligger i Høje-Taastrup Kommune og får også tilskud fra Albertslund. Men museet har det arkæologiske ansvar i en lang række kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Bo Jensen er en af arkæologerne på Kroppedal Museum, der finder fortidsminder i jorden. Foto: Peter Andersen

De største fund

To af Kroppedals arkæologer, Susan Pallesen og Bo Jensen, kommer her med deres bud på, hvad der har været de mest interessante fund sidste år.

– Det mest spektakulære fund var en syldsten. Det er en sten, der er brugt til et fundament. Stenen lå i en række af sten, der har understøttet trækonstruktionen i et hus fra senmiddelalderen i Dragør, fortæller de to arkæologer.

Det interessante er, at der er tale om en sten med skålgrubetegn fra et sted mellem år 1800 og år 500 f.v.t., som er blevet genanvendt i 1500-1600-tallet e.v.t.

Sådan ser stenen ud, der blev fundet i Dragør. Foto: Kroppedal Museeum

Skålgrubetegn er fordybninger lavet i stenen. Begge sider var dækket af skåltegn. Formålet med skåltegnene kendes ikke, men de knyttes dog ofte til soldyrkelse og kultisk aktivitet.

De seks største fund i vilkårlig rækkefølge

– Sten med skålgrubetegn genanvendt som fundamentssten i et hus i senmiddelalderens Dragør (1800-500 f.v.t. og igen 1500-1600 e.v.t.).

– En velbevaret, indhegnet gård fra germansk jernalder i Glostrup (375-800 e.v.t.).

– Forundersøgelse af et lille mosehul ved Copenhagen Markets i Høje Taastrup, hvor der blevet fundet menneskeknogler samt flint og keramikskår fra ældre bondestenalder (3900-2800 f.v.t.). Her vender Kroppedal tilbage i 2023 og laver en egentlig udgravning.

– Skyttegrave og skanse som en del af Københavns befæstning i Lyngby (1880-1920).

– Fem grave fra ældre middelalder ved Torslunde Kirke i Ishøj (1050-1350 e.v.t.).

– I en udgravning nord for Skåne Boulevard og vest for Berings Gade i Høje Taastrup fandt man bopladsområder med huse i forbindelse med en byggemodning. De ældste huse stammer fra den ældre bondestenalder (3100-2900 f.v.t.) og var små træbyggede langhuse.

Fandt 11 meter lange huse

I den tidlige sommer 2022 havde Kroppedals arkæologer en udgravning nord for Skåne Boulevard og vest for Berings Gade i Høje Taastrup i forbindelse med en byggemodning.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på kasper.ellesoe@sn.dk eller telefon 2619 9976

Her dukkede der bopladsområder med huse og aktivitetsområder op. De ældste huse er fra den ældre bondestenalder (3100-2900 f.v.t.) og var små træbyggede langhuse. Husene har været omkring 11 meter lange og lidt over 4 meter brede. Et stykke fra husene har beboerne smidt deres affald i affaldsgruber og små vandfyldte lavninger. Men det var ikke det eneste, der var interessant.

– 1000 år eller senere, i slutningen af bondestenalderen (2200-1800 f.v.t.), bygges der endnu engang et hus i området. Denne gang er der tale om et stort, velbygget hus, der bliver opført på en markant forhøjning i landskabet. Huset har været omkring 30,5 meter langt og 6,70 meter bredt, altså mere end 200 m2 under samme tag. Huset har været markant og haft en monumental karakter. Det har været stormandens hus, fortæller Susan Pallesen, der leder af Kroppedals arkæologi-afdeling.

Her ses udgravningen ved Stormandens Hus i Høje Taastrup. De tagbærende stolper er markeret med stolpe, så man kan fornemme størrelsen på huset. Foto: Kroppedal

Hun oplyser, at området igen blev beboet i yngre bronzealder (1100-500 f.v.t.). I alt blev der fundet spor af to-tre langhuse, som dog var ret dårligt bevaret. De viser dog, at området var beboet fra den tidlige bondestenalder, men at det også har ligget øde i længere perioder.

Susan Pallesen er leder af arkæologi-afdelingen på Kroppedal Museum. Foto: Kroppedal Museum

Travlt 2023

Arkæologerne har også et travlt 2023. Her er et udpluk af opgaver, der venter.

I Ballerup starter en stor udgravning, der kommer til at vare resten af året. Her er der især fokus på nogle spændende bopladsområder fra jernalderen og et muligt palisadeforløb fra bondestenalderen.

Kroppedal har flere gange udgravet palisader fra bondestenalderen, senest ved Helgeshøj i Høje Taastrup i 2021, hvor museet fandt den sydlige afgrænsning, med indgangsport.

Arkæologerne skal også til Tårnby, hvor der ved forundersøgelser i 2022 blev fundet huskonstruktioner fra bondestenalder, bronzealder og jernalder.

Fandt børnegrave på yderside af kirkemur

Det var ikke kun huse og sten, som arkæologerne fandt frem til. Ved Torslunde Kirke i Ishøj, lige uden for den nuværende kirkegårdsmur, fandt man fem grave af henholdsvis to spædbarn, et to-treårigt barn og to voksne.

– Det var et af de fund, der gjorde et stort indtryk. I middelalderen var det de fortabte, der blev gravlagt uden for den indviede jord: De udøbte, selvmorderne, de fredløse. Men hvorvidt de fem skeletter, vi har fundet, altid har ligget på ydersiden af kirkegårdsmuren, er meget usikkert, forklarer arkæologerne.

De fortæller, at den middelalderlige afgrænsning af kirkegården sandsynligvis har været et andet sted, og de fem skeletter kan således sagtens være blevet begravet i indviet jord. Man kender endnu ikke placeringen af afgrænsningen. Gravene stammer fra omkring 1050-1350 e.v.t.

Sådan så det ud, da man fandt fem skeletter ved Torslunde Kirke. Foto: Kroppedal Museum

Fandt menneskeknogler

Under en forundersøgelse af et mosehul ved Copenhagen Markets i Høje Taastrup blev der fundet dele af et menneskeskelet samt flint og skår fra keramik, der stammer fra den ældre bondestensalder (3900-2800 f.v.t.). Her vender Kroppedal tilbage i løbet af 2023 og laver en egentlig udgravning.

Derudover har man fundet en større indhegnet gård i Glostrup fra årrækken 375-800 e.v.t., og en skyttegrav og en skanse i Lyngby, som var en del af Københavns befæstning. De er fra 1880 til 1920.

Det er i markeringen her ved Copenhagen Markets, der er et vådområde, hvor der blev fundet rester af et menneskeskelet.

Kom til foredrag

Vil man høre mere om Kroppedals store fund i 2022, kan man komme til foredrag på museet den 1. februar 2023 klokken 19.00.

Her vil de to arkæologer fra Susan Pallesen og Bo Jensen præsentere highlights fra årets udgravninger 2022.

Læs mere på www.fof.dk under Taastrup.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind på Lokalavisen Taastrups Facebook-side, og deltag i debatten og får daglige, friske nyheder fra dit nærområde.