Sig hej til hajerne

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland sætter i nær fremtid fokus på hajer i danske farvande

Sig hej til hajerne

Mange mennesker ved slet ikke, at der findes hajer i Danmark, men faktisk er der dokumenterede fangster af hele 14 arter. Nogle er uhyre sjældne, mens andre er ganske almindelige.

De fleste arter er dog gået tilbage som følge af især overfiskeri. Alt det vil videnskabelig medarbejder Henrik Carl fra Fiskeatlasset på Statens Naturhistoriske Museum, give en status på, når han torsdag den 13. april er inviteret til Hillerød af Naturhistorisk Forening for Nordsjælland.

Fiskeatlasset har gennem en længere årrække stået for kortlægningen af alle fisks udbredelse i Danmark.

Foredraget finder sted i Kedelhuset, Fredensvej 12 B, Hillerød, torsdag den 13. april klokken 19.30-22. Alle er velkomne, dog mod entre, hvis man ikke er medlem.

Pressefoto