Renseanlæg udleder mindre fosfor og kvælstof

Hillerød Forsynings renseanlæg HCR Syd renser spildevandet bedre end de rammer, som udledningstilladelsen sætter, og 30 procent bedre end året før. DN-formand er tilfreds.

Hillerød Forsyning HCR Syd er Danmarks eneste fuldt overdækkede renseanlæg, og det betyder, at luftgener fra anlæget er stort set elimineret. Foto: Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning HCR Syd er Danmarks eneste fuldt overdækkede renseanlæg, og det betyder, at luftgener fra anlæget er stort set elimineret. Foto: Hillerød Forsyning