Poderkorpset på skolerne er fortid

Poderkorpset på skolerne er fortid
Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER, Magnus Eg Møller