Lægger op til lukninger af børnehaver

Foto: Niels Brandt Petersen

Hillerød: Et faldende børnetal i Hillerød koster institutioner.

Det er faktum, efter at Børne- og Familieudvalget i går tog stilling til flere spareforslag, der skal justere kapaciteten på dagtilbudområdet, som næste år vil få 100 færre børn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udvalget har givet grønt lyst til at lægge Enghuset og Nyhammeren sammen fra 1. oktober. Derudover sendes lukningen af tre institutioner og en sammenlægning i starten af 2012 i høring.

Børne- og Familieudvalget vil 1. oktober også tilpasse de udvidede åbningstider i flere institutioner.

Med virkning fra den 1. januar 2012 lægger Børne- og Familieudvalget også op til, at Skattekisten eller Farveladen i Østbyen nedlægges, at vuggestuen Højager lægges sammen med Børnehaven Lærkeparken, at busbørnehaven Gimle sløjfes og endelig, at daginstitutionen Lindevej lukkes.

Børne- og Familieudvalgets beslutning kommer efter, at Hillerød Kommune i sidste uge kom med et 98 sider langt forslag til besparelser på dagtilbudsområdet. De mulige besparelser omfatter lukninger eller sammenlægninger af 12 af Hillerøds 50 institutioner og løber op i 17,6 millioner kroner. Men flere af de mulige besparelser kræver en ekstra analyse, som forventes færdig senere på året. Heriblandt også afviklingen af souschefordningen.

– Udfordringerne i de forskellige områder kræver forskellige løsninger. Det er vigtigt, at man i lokalområderne stadig kan få passet ens børn. Derfor skal vi også have en diskussion om, hvordan man kan varetage opgaven, siger udvalgsformand Rikke Macholm (SF).