Konservatives bestyrelse på plads

Genvalg til formand til lokal generalforsamling hos Konservative