Forsyningsselskaber laver årelang aftale med kloakentreprenører

Aftale: NCC og Arkil har lavet aftale med forsyningsselskaberne i Hillerød og Halsnæs om de kommende års store separatkloakeringsopgaver.

NCC skal i de kommende år gennemføre store separatkloakeringer i Hillerød. Foto: Jonathan Grevsen

NCC skal i de kommende år gennemføre store separatkloakeringer i Hillerød. Foto: Jonathan Grevsen

Foto: Jonathan Grevsen